ยะลาประกาศเขตพื้นที่ระบาด ‘พิษสุนัขบ้า’

| |
อ่าน : 279

ที่มา : แนวหน้า

ยะลาประกาศเขตพื้นที่ระบาด ‘พิษสุนัขบ้า’ thaihealth

แฟ้มภาพ

จังหวัดยะลา ออกหนังสือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดพิษสุนัขชั่วคราว

นายสุเทพ เทพสุวรรณ ปศุสัตว์ อ.เมือง จ.ยะลา ออกหนังสือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  โดยมีเนื้อหาในประกาศว่า เนื่องจากปรากฏว่าในท้องที่ หมู่ 9 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ได้มีสุนัขเกิดโรคระบาดชนิดพิษสุนัขบ้า (Rabies) ขึ้น ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ติดต่อไปสู่คน สุนัข แมว หนู หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆได้

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ท้องที่บริเวณดังต่อไปนี้ คือ หมู่ 9 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ไปทางทิศเหนือ จด หมู่ 5 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา  ไปทิศใต้ จดหมู่ 2 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ไปทิศตะวันออก จด หมู่ 10 ต.สะเต็งนอก องเมือง จ.ยะลา  ไปทิศตะวันตก จดหมู่ 6 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ลงชื่อ นายสุเทพ  เทพสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอเมือง จ.ยะลา

ในหนังสือยังประกาศอีกว่า 1.ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัข แมว หรือซากสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก หรือผ่านในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย

2.เมื่อพบสุนัขและแมวที่ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด หรือโดยไม่ทราบสาเหตุหรือในหมู่บ้านเดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียงกันมีสุนัขป่วยหรือตายด้วยอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างไม่เกิน 7 วัน ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานท้องถิ่นหรือสารวัตรหรือสัตว์แพทย์แล้วแต่กรณี ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่สัตว์ป่วยหรือตาย

3.ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลใดเคลื่อนย้ายสุนับและแมวป่วยทั้งไปจากบริเวณนั้นในกรณีสุนัขและแมวให้เจ้าของควบคุมซากนั้นให้อยู่ ณ ที่สัตว์ตาย และห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายซาก ชำแหละหรือกระทำการอื่นใดแก่สัตว์นั้น

ทั้งนี้ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตว์แพทย์ทุกประการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม