รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก กระตุ้นปชช.ตระหนักถึงโทษ

| |
อ่าน : 6,290

ที่มา : สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ (สบยช.) 

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก กระตุ้นปชช.ตระหนักถึงโทษบุหรี่ thaihealth

แฟ้มภาพ

เผยทุก 1 นาที มีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 6-7 คนการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2561กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงโทษพิษของบุหรี่สู่พฤติกรรม ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในที่สุด

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยในปี 2561ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า “บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)” ทั้งนี้จากสถานการณ์การสูบบุหรี่ในปัจจุบันประมาณการว่าในปี 2568จะมีผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.6 พันล้านคนโดยร้อยละ 80 เป็นประชากรที่มีรายได้น้อยและปานกลางบุหรี่เป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพทั้งในระดับบุคคลชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคเรื้อรังในหลายระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ เป็นต้น ซึ่งพบว่าในทุก 1 นาที จะมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 6 – 7 คน องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่าระหว่างปี 2563 - 2573 จะมีการสูญเสียประชากรก่อนวัยอันควรถึงประมาณ 100 ล้านคน และประเทศต่างๆ ต้องแบกรับภาระประชากรที่เจ็บป่วยพิการหรือเสียชีวิตมากขึ้นจึงต้องมีมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีประสิทธิภาพ

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่าสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีมีภารกิจหลักในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดทุกประเภทซึ่งในยาสูบหรือบุหรี่มีสารนิโคตินที่ทำให้เกิดกระบวนการเสพติดรุนแรงเช่นเดียวกับยาเสพติดประเภทอื่นๆจากความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกปี2561ขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้ป่วยประชาชนทั่วไปรวมถึงบุคลากรของสถาบันฯตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่และมุ่งหวังให้เกิดการลดละเลิกการสูบบุหรี่ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่บุหรี่รูปแบบใหม่การให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่และแจกน้ำยาอมอดบุหรี่พร้อมคำแนะนำแก่ผู้สนใจเลิกบุหรี่การประกวดแผ่นพับบุหรี่แบ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและบุคลากรของสถาบันฯรวมถึงการเล่นเกมส์และตอบคำถามชิงรางวัลโดยในปีนี้มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี   

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม