รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก กระตุ้นปชช.ตระหนักถึงโทษ

| |
อ่าน : 3,362

ที่มา : สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ (สบยช.) 

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก กระตุ้นปชช.ตระหนักถึงโทษบุหรี่  thaihealth

แฟ้มภาพ

เผยทุก 1 นาที มีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 6-7 คนการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2561กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงโทษพิษของบุหรี่สู่พฤติกรรม ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในที่สุด

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยในปี 2561ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า “บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)” ทั้งนี้จากสถานการณ์การสูบบุหรี่ในปัจจุบันประมาณการว่าในปี 2568จะมีผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.6 พันล้านคนโดยร้อยละ 80 เป็นประชากรที่มีรายได้น้อยและปานกลางบุหรี่เป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพทั้งในระดับบุคคลชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคเรื้อรังในหลายระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ เป็นต้น ซึ่งพบว่าในทุก 1 นาที จะมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 6 – 7 คน องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่าระหว่างปี 2563 - 2573 จะมีการสูญเสียประชากรก่อนวัยอันควรถึงประมาณ 100 ล้านคน และประเทศต่างๆ ต้องแบกรับภาระประชากรที่เจ็บป่วยพิการหรือเสียชีวิตมากขึ้นจึงต้องมีมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีประสิทธิภาพ

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่าสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีมีภารกิจหลักในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดทุกประเภทซึ่งในยาสูบหรือบุหรี่มีสารนิโคตินที่ทำให้เกิดกระบวนการเสพติดรุนแรงเช่นเดียวกับยาเสพติดประเภทอื่นๆจากความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกปี2561ขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้ป่วยประชาชนทั่วไปรวมถึงบุคลากรของสถาบันฯตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่และมุ่งหวังให้เกิดการลดละเลิกการสูบบุหรี่ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่บุหรี่รูปแบบใหม่การให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่และแจกน้ำยาอมอดบุหรี่พร้อมคำแนะนำแก่ผู้สนใจเลิกบุหรี่การประกวดแผ่นพับบุหรี่แบ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและบุคลากรของสถาบันฯรวมถึงการเล่นเกมส์และตอบคำถามชิงรางวัลโดยในปีนี้มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี   

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สวิงกิ้ง  สารปนเปื้อน  อาการเรื้อรัง  วิชุดา นฤวพัฒน์  นายธีระ วัชรปราณี  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการ คนรักกีฬา น้อง ชาย หญิง ค่าใช้จ่าย  เฮง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนเงินมีมา ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์ greenfair ตลาดสีเขียวสัญจร วารสารตลาดสีเขียว ศูนย์รับและกระจายผักไร้สารพิษ เกษตรอินทรีย์  แพนเค้ก  กำจัดขยะ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ยางยืดยืดชีวิต  อารมณ์ร้อน  ดูแลใส่ใจ  รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์  ผลไม้หน้าร้อน  ค่าโพลาร์  อันตรายการนั่งหน้าจอนาน  กุ้ง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม