แก้ปัญหาขาดแรงงานประมงตามกฎหมาย

| |
อ่าน : 2,239

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แก้ปัญหาขาดแรงงานประมงตามกฎหมาย thaihealth

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งแก้ปัญหาขาดแรงงานประมงกว่า 42,000 คน โดยเร็ว พร้อมย้ำต้องจัดหาแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายจรินทร์ จักกะพาก กล่าวภายหลังนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งชาติ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม เข้าพบ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อนำเสนอประเด็นการขาดแคลนแรงงานประมง กว่า 42,000 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้กระทรวงแรงงานรับดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในประเด็นการขาดแคลนแรงงานประมงกว่า 42,000 คน โดยเร็ว รวมทั้งได้มอบหลักการในการแก้ไขปัญหาว่าการจัดหาแรงงานประมงจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต้องเป็นธรรม มีจำนวนแรงงานแน่นอน โดยมอบหมายให้กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับเศรษฐกิจในภาคประมง และให้มีการจัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ให้ชัดเจนและรายงานผลให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำว่า ความเดือดร้อนของเศรษฐกิจในภาคประมงเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญและใส่ใจในการแก้ไขปัญหา โดยกระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจในทุกประเภท และส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ โดยจะต้องบูรณาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในลักษณะประชารัฐ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม