แก้ปัญหาขาดแรงงานประมงตามกฎหมาย

| |
อ่าน : 2,476

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แก้ปัญหาขาดแรงงานประมงตามกฎหมาย thaihealth

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งแก้ปัญหาขาดแรงงานประมงกว่า 42,000 คน โดยเร็ว พร้อมย้ำต้องจัดหาแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายจรินทร์ จักกะพาก กล่าวภายหลังนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งชาติ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม เข้าพบ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อนำเสนอประเด็นการขาดแคลนแรงงานประมง กว่า 42,000 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้กระทรวงแรงงานรับดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในประเด็นการขาดแคลนแรงงานประมงกว่า 42,000 คน โดยเร็ว รวมทั้งได้มอบหลักการในการแก้ไขปัญหาว่าการจัดหาแรงงานประมงจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต้องเป็นธรรม มีจำนวนแรงงานแน่นอน โดยมอบหมายให้กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับเศรษฐกิจในภาคประมง และให้มีการจัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ให้ชัดเจนและรายงานผลให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำว่า ความเดือดร้อนของเศรษฐกิจในภาคประมงเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญและใส่ใจในการแก้ไขปัญหา โดยกระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจในทุกประเภท และส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ โดยจะต้องบูรณาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในลักษณะประชารัฐ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม