'นำเสนองานวิจัย' ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ HTAsiaLink 2018

| |
อ่าน : 1,015

ที่มา : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

ภาพประกอบจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP​)

\'นำเสนองานวิจัย\' ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ HTAsiaLink 2018 thaihealth

พิธีปิดและมอบรางวัล “การนำเสนองานวิจัย” การประชุมวิชาการนานาชาติ HTAsiaLink 2018

เมื่อวันก่อน นพ.ธวัช  สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ HTAsiaLink 2018 ว่าด้วยการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (health technology assessment: HTA) ภายใต้หัวข้อ Testing Treatments: Strengthening HTA for better healthcare นอกจากนี้ยังให้เกียรติร่วมกับ ศาสตราจารย์ แอนโทนี่ คัลเยอร์ ผู้ก่อตั้ง Centre for Health Economics จาก University of York ประเทศอังกฤษ มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรการนำเสนองานวิจัยด้วยวาจา สาขาการวิจัยระบบสุขภาพ และสาขาประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ โดยผู้ได้รับรางวัลในสาขาแรกได้แก่ สรายุทธ ขันธะ (รางวัลชนะเลิศ) เหลียง ลิน (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) เสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี และ เจียะ-จี่  จิน (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม) สำหรับสาขาการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ได้แก่ สวี ซัง ซูน (รางวัลชนะเลิศ) กันต์กมล  กิจตรงศิริ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) เสว่ อง เดอ และ นิธิเจน กิตติรัชกุล (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม) จัดโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหลักสูตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUHTA) ณ ห้อง แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ผู้ประสานงานด้านสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม  แนวทางแห่งการสร้างสุขภาวะในองค์กรอย่างแท้จริง  นิยาย  ปอด  การป้องกันโรคหัวใจ  สถานที่ศึกษาดูงานยุคใหม่  เด็กดี  น้ำมันมะพร้าว  คนพิการ พระมหาไถ่ ช่วยเหลือ คุณพ่อเรย์ สาธารณะประโยชน์  ความเป็นธรรม ผู้นำ องค์กร หลักสูตร พัฒนา ศักยภาพ  แรงจูงใจในการออกกำัลังกาย  โรงเรียนต้นแบบ  ใยหิน  ระบบทางเดินปัสสาวะ  มุทิตา  เมืองจักรยาน  นมโรงเรียนเน่า  โรคอุจจาระร่วงในเด็ก  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth SE Magazine กรกฎาคม กันยายน นิตยสาร กิจการเพื่อสังคม  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม