'นำเสนองานวิจัย' ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ HTAsiaLink 2018

| |
อ่าน : 1,239

ที่มา : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

ภาพประกอบจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP​)

\'นำเสนองานวิจัย\' ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ HTAsiaLink 2018 thaihealth

พิธีปิดและมอบรางวัล “การนำเสนองานวิจัย” การประชุมวิชาการนานาชาติ HTAsiaLink 2018

เมื่อวันก่อน นพ.ธวัช  สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ HTAsiaLink 2018 ว่าด้วยการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (health technology assessment: HTA) ภายใต้หัวข้อ Testing Treatments: Strengthening HTA for better healthcare นอกจากนี้ยังให้เกียรติร่วมกับ ศาสตราจารย์ แอนโทนี่ คัลเยอร์ ผู้ก่อตั้ง Centre for Health Economics จาก University of York ประเทศอังกฤษ มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรการนำเสนองานวิจัยด้วยวาจา สาขาการวิจัยระบบสุขภาพ และสาขาประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ โดยผู้ได้รับรางวัลในสาขาแรกได้แก่ สรายุทธ ขันธะ (รางวัลชนะเลิศ) เหลียง ลิน (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) เสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี และ เจียะ-จี่  จิน (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม) สำหรับสาขาการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ได้แก่ สวี ซัง ซูน (รางวัลชนะเลิศ) กันต์กมล  กิจตรงศิริ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) เสว่ อง เดอ และ นิธิเจน กิตติรัชกุล (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม) จัดโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหลักสูตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUHTA) ณ ห้อง แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม