ชวนประชาชนดูแลสัตว์เลี้ยง ป้องกันพิษสุนัขบ้า

| |
อ่าน : 1,140

ที่มา : กรมควบคุมโรค

ชวนประชาชนดูแลสัตว์เลี้ยง ป้องกันพิษสุนัขบ้า thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย เชิญชวนประชาชนดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า กล่าวว่า จากผลการสำรวจพบประชาชนกว่าร้อยละ 50 คิดว่าเมื่อถูกสุนัขกัด / ข่วน / เลีย หรือเกิดแผลเล็กน้อยจะไม่เป็นอะไร จึงไม่ไปพบแพทย์ ทำให้ในปี 2561 นี้พบผู้เสียชีวิตในไทยแล้ว 9 ราย จาก 9 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์, สงขลา, ตรัง, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, บุรีรัมย์, พัทลุง, หนองคาย และยโสธร ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ถูกสุนัขหรือแมวข่วน กัด แล้วไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพราะคิดว่ามีแผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น รวมทั้งคิดว่าเป็นสุนัข / แมว เลี้ยงในบ้าน         

กรมควบคุมโรค และเครือข่าย ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ กรมอนามัย กรมปศุสัตว์ สำนักงานเขตบางเขน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนัก สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง และรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเองเพื่อสังคม โดยเชิญชวนประชาชนในชุมชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันทุกปี และหากพบสัตว์ป่วย ตายสงสัย ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือปศุสัตว์ในพื้นที่ให้เข้ามาดูแล พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยยึดหลัก “คาถา 5 ย” 1. อย่าแหย่ ให้สุนัขโมโห โกรธ 2. อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือ ทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่าง ๆ ตกใจ 3. อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบ ชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร 5. อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือ สัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ         

ด้าน รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงและร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้เรียนรู้ และร่วมมือกับชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดโรคพิษสุนัขบ้าในระยะยาวต่อไป           

ทางด้านผู้แทนTHOHUN กล่าวว่า THOHUN ได้รับการสนับสนุนจาก USAID ให้ร่วมดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการของภาครัฐ โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมและชุมชน ในการหันมาป้องกันโรคอย่างจริงจัง  จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคม และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐเพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

นายสมบูรณ์ หอมนาม ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนในกรุงเทพมหานคร นิยมเลี้ยงสุนัขและแมวกันเกือบทุกครัวเรือนประกอบกับมีสุนัขและแมวจรจัดแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ในปี 2561 พบว่ามีสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานครจำนวน 6 ตัวในพื้นที่ 4 เขต ซึ่งเขตบางเขนเป็นหนึ่งใน 4 เขตที่พบสุนัขติดเชื้อจำนวน 2 ตัว จึงได้ทำโครงการ 77 ชุมชนเขตบางเขนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกทำกิจกรรม เพื่อกระตุ้นการรับรู้เเละป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า           

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวปิดท้ายว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีบูธนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ และมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หันมาใส่ใจป้องกันสัตว์เลี้ยงของตนเองจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อันจะช่วยให้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสามารถกำจัดให้หมดไปจากประเทศไทยได้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม