เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ จ.เชียงใหม่

| |
อ่าน : 1,366

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ จ.เชียงใหม่ thaihealth

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สร้างตระหนักความรู้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ ในการสร้างงานผู้สูงอายุ นำแรงงานผู้สูงอายุทดแทนการขาดแคลนแรงงานในอนาคต รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61  เวลา 09.45 น. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ ในหัวข้อการจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายกระทรวงแรงงานกับการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงแรงงานเร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้ตรวจราชการกรมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ นายจ้าง สถานประกอบการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 115 คน และยังมีกิจกรรมการขยายโอกาสมีงานทำของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยเป็นการฝึกอาชีพ การทำเครื่องประดับจากเชือกเทียน มีผู้เข้ารับการฝึกอบอาชีพจำนวน 25 คน

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการสร้างความตระหนักความรู้ให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ เรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายจ้าง สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาด้วยตนเองและส่งผู้แทนเข้ามาร่วมสัมมนา นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานประกอบการต่างๆ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจ้างงานผู้สูงอายุ อาทิ บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ องค์กรต้นแบบของภาคเหนือ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจ้างงานผู้สูงอายุ และสำนักงานสรรพากรเชียงใหม่พื้นที่ 1 ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีความตระหนักความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุและวางแผนการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับช่วงวัย ประสบการณ์ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อนำแรงงานผู้สูงอายุมาทดแทนการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม