เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ จ.เชียงใหม่

| |
อ่าน : 976

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ จ.เชียงใหม่ thaihealth

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สร้างตระหนักความรู้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ ในการสร้างงานผู้สูงอายุ นำแรงงานผู้สูงอายุทดแทนการขาดแคลนแรงงานในอนาคต รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61  เวลา 09.45 น. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ ในหัวข้อการจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายกระทรวงแรงงานกับการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงแรงงานเร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้ตรวจราชการกรมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ นายจ้าง สถานประกอบการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 115 คน และยังมีกิจกรรมการขยายโอกาสมีงานทำของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยเป็นการฝึกอาชีพ การทำเครื่องประดับจากเชือกเทียน มีผู้เข้ารับการฝึกอบอาชีพจำนวน 25 คน

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการสร้างความตระหนักความรู้ให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ เรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายจ้าง สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาด้วยตนเองและส่งผู้แทนเข้ามาร่วมสัมมนา นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานประกอบการต่างๆ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจ้างงานผู้สูงอายุ อาทิ บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ องค์กรต้นแบบของภาคเหนือ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจ้างงานผู้สูงอายุ และสำนักงานสรรพากรเชียงใหม่พื้นที่ 1 ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีความตระหนักความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุและวางแผนการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับช่วงวัย ประสบการณ์ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อนำแรงงานผู้สูงอายุมาทดแทนการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สถานประกอบกิจการ  ผู้สูงอายุไทย  ภัยอินเตอร์เน็ท  ฝักคูน  สองขั้ว  วีเจจ๋า  ระบบทางเดินอาหารและตับ  ทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  โรงเรียนเวียงมอกวิทยา  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  ฝ่าเท้า  ปกป้อง  พิธีเปิดโครงการ  ทำงานอย่างมีความสุข  สมพร ใช้บางยาง  บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกู้ดส์ จำกัด  อ่านล้านเล่มประเทศไทย  สร้างสุุข  นั่งสมาธิก่อนนอน  ใบชะมวง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม