เวทีประชาคม พื้นที่จังหวัดพัทลุง

| |
อ่าน : 472

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

เวทีประชาคม พื้นที่จังหวัดพัทลุง thaihealth

หนุน 'อปท.' ส่งเสริมงาน 'เด็ก-เยาวชน' พัฒนาต่อยอดชุมชนต้นแบบสุขภาพ-แหล่งเรียนรู้

ศ.สมพงษ์ จิตระดับ ผอ.ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวภายหลังลงพื้นที่ จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงาน "เวทีประชาคม พื้นที่จังหวัดพัทลุง" ภายใต้โครงการการพัฒนาองค์กรเยาวชนสุขภาวะสู่แหล่งเรียนรู้ระดับตำบลภาคใต้ ของศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กฯ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามและรับฟังการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน อบต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน และกลุ่มเยาวชน เทศบาลตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ ซึ่งจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ จ.พัทลุง โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าของโครงการ

ม.สงขลาฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งเยาวชนทั้ง 2 กลุ่มได้ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการสำรวจข้อมูล ใช้การมีส่วนร่วมตัดสินใจของคนในชุมชน และสามารถนำข้อมูลจากการตัดสินใจมาผลักดันไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการมีนโยบายที่สนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน จนสามารถต่อยอดชุมชนสู่การเป็นประชาคมต้นแบบเรื่องสุขภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

จากการประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความเห็นตรงกันว่า อปท.จะเป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดในการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในชุมชน ยิ่งขณะนี้มีพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ที่มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ฉะนั้นสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล จำนวน 7,775 แห่ง จึงถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม