แพทย์แนะ 6 วิธีเลี้ยงลูกครอบครัว “คอนโดฯ”

| |
อ่าน : 1,441

ที่มา : สยามรัฐ

 

แพทย์แนะ 6 วิธีเลี้ยงลูกครอบครัว “คอนโดฯ” thaihealth

แฟ้มภาพ

แพทย์แนะ 6 วิธีเลี้ยงลูกบนอาคารสูงให้มีพัฒนาการดี สุขภาพแข็งแรง อารมณ์แจ่มใส และปลอดภัย ครอบครัวเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการเจริญเติบโตของลูก จึงต้องเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สภาพการใช้ชีวิตประชาชนในปัจจุบันมีแนวโน้มนิยมใช้คอนโดมิเนียมเป็นที่พักอาศัยมากขึ้น ผลสำมะโนประชากรและเคหะทั่วประเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุดในปี 53 มีครัวเรือนที่อาศัยในคอนโดมิเนียม แฟลต อพาร์ทเมนท์ร้อยละ 9.4 โดยเฉพาะใน กทม. มีร้อยละ 32.3 การเลี้ยงเด็กในอาคารสูงสามารถเลี้ยงให้เติบโตอย่างมีคุณภาพได้ไม่ต่างจากเด็กที่เติบโตในบ้านทั่วไป พ่อแม่ไม่ต้องเป็นกังวลแต่อย่างใด โดยครอบครัวสำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตของลูกวัยเด็ก ต้องเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม พ่อแม่ให้ความรัก ความอบอุ่น ร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับลูก บุคคลในครอบครัวมีการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข มีการจัดเวลา จัดสถานที่ให้ลูกเคลื่อนไหว ออกกำลังกายและเล่นอย่างปลอดภัย

แนวทางเลี้ยงลูกบนอาคารสูงให้มีพัฒนาการดี สุขภาพแข็งแรง อารมณ์แจ่มใส และปลอดภัย แนะนำให้ปฎิบัติ 6 ประการดังนี้ 1.จัดพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เด็กได้เล่นกลางแจ้งในเวลาเช้า เช่น เล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นกับอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เด็กได้วิ่งกระโดด บริหารร่างกาย ได้ปีนป่ายหรือเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เหมาะกับกำลังของเด็ก จะช่วยการเรียนรู้และพัฒนาด้านร่างกายพฤติกรรมอารมณ์สังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆกัน 2. ฝึกลูกให้ช่วยเหลือตนเองตามวัยเช่นแต่งตัว อาบน้ำ เก็บที่นอน รับประทานอาหาร 3.ฝึกให้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านง่ายๆ เช่น ให้อาหารสัตว์เลี้ยง

4. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการปั้นขีดเขียนและระบายสี 5. ควรฝึกลูกให้รู้จักสภาพชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ พ่อแม่ควรนำเด็กไปในสถานที่สาธารณะต่างๆด้วย เช่น ตลาด ไปรษณีย์ ร้านค้า โรงพยาบาล เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมเด็กไปสู่สังคมนอกบ้าน และเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นที่อยู่รอบตัว 6.ควรตรวจสอบของเล่นรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในบ้านให้แข็งแรง ปลอดภัยต่อการเล่นหรือปีนป่าย ประการสำคัญพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องคอยดูแลใกล้ชิดเวลาเด็กเล่น เพื่อให้เด็กเล่นได้อย่างปลอดภัย เด็กจะมีสุขภาพที่แข็งแรง เติบโตสมวัย มีอารมณ์เบิกบานแจ่มใส จะทำให้ลูกเกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่และดีที่สุดในทุกด้าน พร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

Sunat.S  say

ลองดูนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าหากเราต้องเลี้ยงลูกน้อยในคอนโด เราเองก็เป็นเช่นนั้นยังไงลองอ่านคำแนะนำนี้นะคะ
https://news-th.fazwaz.com/ข่าวอส.../คอนโดพื้นที่จำกัดแต่กา/

Post : 07 พ.ย. 2562 16:44:14

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม