แนะนำร่างกฎหมายกิจการดูแลผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 4,166

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แนะนำร่างกฎหมายกิจการดูแลผู้สูงอายุ thaihealth

แฟ้มภาพ

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เยือนสถานพักฟื้นผู้ป่วย ผู้สูงอายุแห่งหนึ่งย่านบางกอกใหญ่ พร้อมแนะการคัดเลือกบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ต้องเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และมีใจรักบริการ

          จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับหญิงสาวที่คาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานพักฟื้นผู้ป่วย ผู้สูงอายุแห่งหนึ่งย่านบางกอกใหญ่ ได้แสดงกิริยาและใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุรายหนึ่งที่อยู่ในสถานพักฟื้นดังกล่าวนั้น

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) และผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า จากกรณีการเผยแพร่คลิปดังกล่าว กรม สบส.ในฐานะองค์หลักที่กำกับดูแลมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และอยู่ในระหว่างการผลักดันร่างกฎกระทรวง  “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง” ได้มาเยี่ยมเยียนสถานพักฟื้นฯดังกล่าว เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง โดยสาระสำคัญของร่างฯดังกล่าว มีการกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการไว้ว่าผู้ให้บริการต้องมีจิตบริการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการ ต้องมีแนวทางในการควบคุม ดูแล ป้องกันผู้สูงอายุจากการถูกกระทำต่อร่างกาย จิตใจ การเงินและด้านอื่นๆ รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศด้วย

          ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกันจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎกระทรวง “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง” ครบทั้ง 4 ภาค ทุกความคิดเห็นจากประชาชนที่ส่งเข้ามา จะถูกนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างฯและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในทุกขั้นตอนของการออกกฎหมาย เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของไทยให้มีมาตรฐาน รองรับสังคมผู้สูงอายุ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม