แนะนำร่างกฎหมายกิจการดูแลผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 2,630

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แนะนำร่างกฎหมายกิจการดูแลผู้สูงอายุ thaihealth

แฟ้มภาพ

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เยือนสถานพักฟื้นผู้ป่วย ผู้สูงอายุแห่งหนึ่งย่านบางกอกใหญ่ พร้อมแนะการคัดเลือกบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ต้องเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และมีใจรักบริการ

          จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับหญิงสาวที่คาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานพักฟื้นผู้ป่วย ผู้สูงอายุแห่งหนึ่งย่านบางกอกใหญ่ ได้แสดงกิริยาและใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุรายหนึ่งที่อยู่ในสถานพักฟื้นดังกล่าวนั้น

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) และผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า จากกรณีการเผยแพร่คลิปดังกล่าว กรม สบส.ในฐานะองค์หลักที่กำกับดูแลมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และอยู่ในระหว่างการผลักดันร่างกฎกระทรวง  “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง” ได้มาเยี่ยมเยียนสถานพักฟื้นฯดังกล่าว เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง โดยสาระสำคัญของร่างฯดังกล่าว มีการกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการไว้ว่าผู้ให้บริการต้องมีจิตบริการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการ ต้องมีแนวทางในการควบคุม ดูแล ป้องกันผู้สูงอายุจากการถูกกระทำต่อร่างกาย จิตใจ การเงินและด้านอื่นๆ รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศด้วย

          ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกันจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎกระทรวง “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง” ครบทั้ง 4 ภาค ทุกความคิดเห็นจากประชาชนที่ส่งเข้ามา จะถูกนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างฯและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในทุกขั้นตอนของการออกกฎหมาย เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของไทยให้มีมาตรฐาน รองรับสังคมผู้สูงอายุ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม