จัดอบรม 'การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น'

| |
อ่าน : 1,093

ที่มา : แฟนเพจ Thai Civic Education

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Thai Civic Education

จัดอบรม \'การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น\' thaihealth

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thai Civic Education, สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ Friedrich-Ebert-Stiftung จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ครูในยุคปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดเครื่องมือกระบวนการการสอนสมัยใหม่ท่ามกลางการเติบโตของสื่อออนไลน์และสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเด็กและเยาวชน

การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนา จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่นักเรียนและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นสามารถนำอาวุธทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ในฐานะพลเมืองและต่อท้องถิ่นชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของสังคมต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม