ถอดบทเรียนพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษาสอนศาสนาอิสลาม

| |
อ่าน : 4,336

ที่มา : แฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง

ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง

ถอดบทเรียนพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษาสอนศาสนาอิสลาม thaihealth

จัดค่ายถอดบทเรียนและพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และค่ายถอดบทเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใ

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้จัดค่ายถอดบทเรียนและพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และค่ายถอดบทเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นที่โรงแรม เซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการยกระดับการมีส่วนร่วม สร้างหุ้นส่วนสันติภาพของสภานักเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (L.E.A.P.) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สหภาพยุโรป และ Save the Children

ในกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของสภานักเรียนทั้ง 3 จังหวัดและครูพี่เลี้ยงในโครงการ เพื่อถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ได้ทำมาตลอดระยะเวลาของโครงการและปรึกษาหารือกัน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคต โดยตลอดกระบวนการทำกิจกรรมมีการแบ่งเป็น 2 ห้อง โดยแยกเป็นห้องครูที่ปรึกษาและห้องสภานักเรียนในการถอดบทเรียน ซึ่งห้องครูที่ปรึกษามีการระดมความคิดเห็นเพื่อร่างคู่มือครูพี่เลี้ยงที่จะจัดทำเป็นคู่มือให้กับคู่พี่เลี้ยงต่อไป ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของทีมสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาในครั้งนี้สามารถช่วยให้สภานักเรียนและทีมครูที่ปรึกษาเข้าใจบทบาทของตนเองมากขึ้น

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ต้องขอขอบคุณ คุณกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาและสภานักเรียนในงานครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม