ถอดบทเรียนพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษาสอนศาสนาอิสลาม

| |
อ่าน : 4,173

ที่มา : แฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง

ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง

ถอดบทเรียนพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษาสอนศาสนาอิสลาม thaihealth

จัดค่ายถอดบทเรียนและพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และค่ายถอดบทเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใ

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้จัดค่ายถอดบทเรียนและพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และค่ายถอดบทเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นที่โรงแรม เซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการยกระดับการมีส่วนร่วม สร้างหุ้นส่วนสันติภาพของสภานักเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (L.E.A.P.) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สหภาพยุโรป และ Save the Children

ในกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของสภานักเรียนทั้ง 3 จังหวัดและครูพี่เลี้ยงในโครงการ เพื่อถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ได้ทำมาตลอดระยะเวลาของโครงการและปรึกษาหารือกัน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคต โดยตลอดกระบวนการทำกิจกรรมมีการแบ่งเป็น 2 ห้อง โดยแยกเป็นห้องครูที่ปรึกษาและห้องสภานักเรียนในการถอดบทเรียน ซึ่งห้องครูที่ปรึกษามีการระดมความคิดเห็นเพื่อร่างคู่มือครูพี่เลี้ยงที่จะจัดทำเป็นคู่มือให้กับคู่พี่เลี้ยงต่อไป ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของทีมสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาในครั้งนี้สามารถช่วยให้สภานักเรียนและทีมครูที่ปรึกษาเข้าใจบทบาทของตนเองมากขึ้น

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ต้องขอขอบคุณ คุณกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ปรึกษาและสภานักเรียนในงานครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม