ผส.เปิดดาวน์โหลดโกลด์แอปพลิเคชั่นแจ้งสิทธิสูงวัย

| |
อ่าน : 5,251

ที่มา : มติชน

ผส.เปิดดาวน์โหลดโกลด์แอปพลิเคชั่นแจ้งสิทธิสูงวัย thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดทำโกลด์แอปพลิเคชั่น (Gold by DOP) เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้สูงอายุ

นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ผส. ได้จัดทำโกลด์แอปพลิเคชั่น (Gold by DOP) เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้สูงอายุ โกลด์แอปพลิเคชั่น เป็นแอปที่สื่อสารเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ เช่น การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฟรี ลดหย่อนค่าโดยสาร  สิทธิในการเดินทาง ด้วยสภาพแวดล้อมที่ออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรือยูนิเวอร์แซลลดีไซน์ สิทธิการได้รับการช่วยเหลือเมื่อถูกทอดทิ้ง  หรืออยู่ในภาวะยากลำบาก รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนต่างๆ รวมถึงข้อมูลสายด่วนของหน่วยงานช่วยเหลือต่างๆ  แอปดังกล่าวไม่เฉพาะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ  แต่ลูกหลานก็สามารถโหลดไปใช้เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุได้  นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ได้รับรู้  เช่น การเชิญชวนให้ร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เชิญชวนให้ไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  สิทธิต่างๆ ที่ผู้สูงอายุพึงได้รับก็จะสื่อสารข้อมูลให้ทราบแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการนำเสนอบทความดีที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้สูงอายุ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การออกกำลังกาย

อธิบดี ผส.กล่าวว่า โดยแอปได้เชื่อมต่อกับเลข 13 หลักของทุกคน หากคีย์ข้อมูลเข้าไปก็จะทราบว่าผู้สูงอายุคนนั้นๆ กรณีที่ประสบปัญหาก็สามารถคีย์ข้อมูลประสานทาง ผส. เพื่อจัดส่งทีมนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปดูแลได้ทันที  รวมทั้งอนาคตก็อาจจะสามารถเชื่อมโยงกับกรมบัญชีกลางได้ ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ไม่ต้องจับต้องตัวเงินเพื่อความโปร่งใส  โดยคีย์ข้อมูลขอความช่วยเหลือก็สามารถเชื่อมโยงไปกรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือทันที  เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ท่วงที  และปรับรูปแบบการทำงานให้มีความโปร่งใส เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น แอปนี้ได้มีการนำไปทดสอบใช้กับผู้สูงอายุมาแล้ว ได้ผลตอบรับที่ดี อีกทั้ง ผส.ได้มีการลงนามร่วมมือกับกรมการแพทย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มช่องทางการใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นในการดูแลรักษาสุขภาพด้วย

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม