กทม.เพิ่มโรงเรียนเด็กพิเศษ 6 แห่งในปีนี้

| |
อ่าน : 6,673

ที่มา : เดลินิวส์

กทม.เพิ่มโรงเรียนเด็กพิเศษ 6 แห่งในปีนี้ thaihealth

แฟ้มภาพ

กทม.เพิ่มโรงเรียนเด็กพิเศษ 6 แห่งในปี 61 เดินหน้าขยายให้ครบทุกแห่งรองรับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ลงนามประกาศ เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด กทม. เพิ่มเติมอีก 6 โรงเรียน ได้แก่  1.โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ เขตหนองจอก  2. โรงเรียนวัดเทพลีลา  เขตบางกะปิ 3.โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท 4.โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) เขตภาษีเจริญ 5.โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ(กุกลางกูรอุปถัมภ์)  เขตประเวศ และ 6.โรงเรียนอยู่เป็นอนุสรณ์ เขตประเวศ โดยจะทำการเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ตามแผนกทม.จะมีการเพิ่มโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วมให้ได้ปีละ5แห่ง เพื่อรองรับการเพิ่มของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ รวมถึงบุคคลที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสมีแนวโน้มสูงขึ้น และผู้ปกครองต้องการหาสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาพิเศษใกล้บ้านและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสูงจนเกินไป

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 มีการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กพิเศษที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เรียนร่วมกับเด็กทั่วไปตามความพร้อมของโรงเรียน กทม. จำนวน 128 โรงเรียน มีนักเรียนการศึกษาพิเศษ รวม 3,782 คน ซึ่งจะเป็นการศึกษารูปแบบที่ให้เด็กพิเศษ และนักเรียนทั่วไป เรียนร่วมกันในห้องเรียนเดียวกัน โดยเด็กพิเศษจะเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ ในวิชาดนตรี ศิลปะ พละศึกษา สุขศึกษา และวิชาอื่นๆ แต่ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้น จะมีการแบ่งการเรียนการสอนออกจากกัน เนื่องจากในกลุ่มเด็กพิเศษจะมีพัฒนาการ ความเข้าใจในทักษะดังกล่าวช้ากว่าเด็กปกติ

โดยในอนาคตตามเป้าหมายของ  กทม.ต้องการที่จะให้ทุกโรงเรียนในสังกัด คือ 436 โรงเรียนสามารถรับเด็กพิเศษได้ โดยจะต้องทยอยฝึกอบรมให้แก่ครู หรือจ้างครูเฉพาะทางเพิ่มเติม  รวมถึงจะต้องปรับโครงสร้างบุคลากร โดยในโรงเรียนจะต้องมีนักจิตวิทยา ครูแนะแนว ที่จะสามารถแนะนำการดูแลเด็กพิเศษให้กับครูคนอื่นๆ ด้วย   ทั้งนี้ในอนาคตมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  อาจจะมีสาขาคณะศึกษาศาสตร์ ด้านการสอนเด็กพิเศษด้วย เพื่อให้ กทม.สร้างบุคลากรในส่วนนี้ได้เอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม