สร้างแกนนำเยาวชนส่งแสริมการอ่าน จ.ลำปาง

| |
อ่าน : 872

ที่มา : แฟนเพจวัฒนธรรมการอ่าน Happyreading

ภาพประกอบจากแฟนเพจวัฒนธรรมการอ่าน Happyreading

สร้างแกนนำเยาวชนส่งแสริมการอ่าน จ.ลำปาง thaihealth

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำเยาวชนส่งแสริมการอ่าน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปาง รุ่นที 2 ระหว่างวันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชียลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

เพื่อสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชน และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในการใช้หนังสือ และการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุพิน บัวคอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมและให้โอวาท “คาดหวังกับเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะได้เรียนรู้เทคนิค กระบวนการทำงาน เข้าใจกลุ่มเป้าหมายและความสำคัญของการสร้างพฤติกรรมการอ่านแล้ว ยังได้พัฒนาจิตบริการ จิตอาสาเพื่อการพัฒนาตนเองและส่วนรวมอีกด้วย”

กิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ “หน้าต่างแห่งโอกาส กับาการพัฒนาเด็ก” โดย คุณสุดใจ พรมหเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ต่อด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน “เทคนิคการใช้หนังสือภาพหนังสือนิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย” โดยคุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการหนังสือเด็ก สำนักพิมพ์ Hello Kids และการออกแบบกิจกรรมการอ่านให้เด็ก โดยวิทยากรกระบวนการ จาก มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) มีผู้เข้าร่วมเป็นเยาวชนจาก เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง กว่า 65 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม