มส.รุก “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

| |
อ่าน : 1,739

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์

มส.รุก “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” thaihealth

มส.รุก “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ แถลงข่าวถึงโครงการ “วัดประชา รัฐ สร้างสุข” หลังการประชุม มส. ว่า ตามที่มส.มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6 ด้าน ซึ่งในด้านสาธารณูปการ ได้เห็นชอบดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส โดยคณะสงฆ์จะร่วมกับรัฐบาล ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกันพัฒนาวัดให้กลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้เป็นที่พึ่งทางใจของชุมชน ซึ่งจะเริ่มนำร่องที่ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบ จากนั้นจะมีการขยายไปยังวัดต่างๆในภูมิภาคทั่วประเทศ ให้โครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

พระพรหมมุนี กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ มส. โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จะจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดผล ที่สำคัญคณะสงฆ์อยากให้วัดทั่วประเทศนั้น เป็นแกนกลางพัฒนาสุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องยอมรับว่า สังคมปัจจุบันมีภาวะที่ส่งผลต่อสุขภาพ และจิตใจ หากเราพัฒนาวัดให้เป็นที่พึ่งทางใจก็จะทำให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนได้

เมื่อพุทธศาสนิกชนเข้าวัดแล้ววัดสะอาด สวยงาม สงบ จะทำให้ผู้เข้าวัดเกิดความสบายใจ ซึ่งเมื่อสบายใจก็จะส่งผลให้มีสุขภาพกายสุขภาพกายที่ดีตามไปด้วย โดยขณะนี้คณะสงฆ์และพศ.ได้ดำเนินการคัดเลือกวัดต้นแบบที่จะนำร่องโครงการดังกล่าวไว้แล้วและจะมีการเปิดตัวในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในชุมชนต้องช่วยกัน พระจะทำเองคนเดียวไม่ได้ หากไม่มีความร่วมมือจากชุมชน ก็จะไม่เกิดผลสำเร็จ รวมทั้งอยากให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบกับวัด เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับวัด ก็จะมาลงกับเจ้าอาวาสอย่างเดียว ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระเจ้าอาวาสเพียงอย่างเดียว หากทั้งวัดทั้งชุมชนร่วมมือกัน เชื่อว่า วัดจะกลับมาสร้างสุขให้สังคมอีกครั้ง”กรรมการมส.กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม