เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักขับเคลื่อนนโยบาย

| |
อ่าน : 3,128

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักขับเคลื่อนนโยบาย thaihealth

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักขับเคลื่อนนโยบาย ให้กับนักขับเคลื่อนนโยบายที่เข้าร่วมจาก 10 พื้นที่

"อย่ากลัวที่จะผิดพลาด ธรรมชาติของโครงการมีทั้งประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ แต่อะไรที่ไม่ประสบความสำเร็จ เราต้องหาว่าทำไมแล้วแก้ไข"

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักขับเคลื่อนนโยบาย ให้กับนักขับเคลื่อนนโยบายที่เข้าร่วมจาก 10 พื้นที่ ที่เคลื่อนโครงการนโยบายร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชนตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 7-8 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยภาพรวมโครงการมีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ บางโครงการที่มีนโยบายสนับสนุนแล้ว ต้องติดตามให้นโยบายพื้นที่มีผลบังคับใช้และประชาสัมพันธ์ให้ท่ั่วถึง แต่ถ้าโครงการยังไม่ได้ดำเนินการผลักนโยบายท้องที่ ต้องวางผลักดันเรื่องนี้ก่อนกิจกรรมอื่น

นอกจากนั้น กระบวนการนำเสนอยังได้ปรับรูปแบบให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะการดำเนินรายการ เพื่อให้นักขับเคลื่อนนโยบายนอกจากมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานควบคุมยาสูบในพื้นที่ ยังสามารถยกระดับศักยภาพของตนเองในด้านการสื่อสารอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม