การป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน

| |
อ่าน : 1,166

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

การป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

แฟ้มภาพ

          ปภ.มหาสารคาม ฝึกอบรมผู้นำชุมชนทางการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน

นายเสน่ห์  นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่และให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยง

          ตามที่จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้ ในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน หมู่บ้าน โดยให้มีการสะท้อนปัญหาแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ให้มีการบูรณาการและมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมหาแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนของชุมชน  โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในมิติการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยการค้นหาจุดเสี่ยงจุดที่เกิดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นำสู่การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชน หมู่บ้าน อย่างแท้จริง และยั่งยืนต่อไป

          จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดทำโครงการดังกล่าวทั้ง 13 อำเภอ อำเภอละ 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รุ่นที่ 1 ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายที่รับการฝึกอบรมโครงการ ได้แก่ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำหมู่บ้าน โดยหลังจากการฝึกอบรมครั้งนี้ จะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และหาแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนของตนเองได้

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม