ลิ้นบอกอะไรได้บ้าง

| |
อ่าน : 1,013

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ลิ้นบอกอะไรได้บ้าง thaihealth

แฟ้มภาพ

การตรวจลิ้นนั้นถึงแม้ไม่สามารถบอกว่าเป็นโรคอะไรตามทรรศนะ แพทย์แผนตะวันตก (ปัจจุบัน) แต่สามารถนำมาช่วยพิเคราะห์ภาวะสมดุลของร่างกาย คือ ภาวะร่างกาย ภาวะก่อโรค ความรุนแรงของโรค การ ดำเนินไปของโรคอย่างเป็นภาพรวม ทำให้สามารถวางแผนทั้งด้านการรักษาและป้องกันในภาวะที่เป็นโรคหรือภาวะที่ไม่มีโรค (การตรวจด้วยแพทย์แผนตะวันตก) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการแพทย์แผนจีนที่ว่า “รักษาเมื่อยังไม่เป็นโรค” คือ รักษาให้เกิดความสมดุลนั่นเอง

1. บอกภาวะสุขภาพของร่างกาย ได้แก่

- ตัวลิ้นชมพู แสดงว่ามีความชุ่มชื้นพอเหมาะ เลือดลมดี

- ตัวลิ้นขาวซีด แสดงว่าเลือด และพลังพร่อง

- ตัวลิ้นแดง ไม่มีฝ้า แสดงว่าความร้อนในร่างกายของสารน้ำถูกทำลาย

2. บอกชนิดของปัจจัยก่อโรค ได้แก่

- ลิ้นมีฝ้าขาวชื้นหรือฝ้าสีดำแกมเขียว แสดงว่ามีความเย็นกระทบ

- ลิ้นมีฝ้าสีเหลือง ตัวลิ้นมีรอยแตกแห้ง แสดงว่ามีความร้อนเป็นเหตุ

3. บอกตำแหน่งความลึกตื้นของโรค ได้แก่

- ฝ้าบนลิ้นบาง แสดงว่าโรค อยู่ภายนอก

- ฝ้าบนลิ้นหนา แสดงว่าโรคเข้าสู่ภายใน

- ตัวลิ้นที่มีสีแดงเข้ม แสดงว่าความร้อนเข้าสู่ระดับเลือด

4. พยากรณ์การดำเนินโรค

ถ้าฝ้าบนลิ้นเปลี่ยนจากขาวเป็นเหลือง แล้วเป็นสีดำ แสดงว่าโรคบุกเข้าสู่ร่างกายส่วนลึก ในทางกลับกันถ้าฝ้าบนลิ้นเปลี่ยนจากแห้งกลายเป็นชุ่มชื้นมีน้ำ แสดงว่าสารน้ำที่ถูกทำลายกำลังกลับคืน ร่างกายกำลังฟื้นตัว ฯลฯ

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม