ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการสะพานสูง

| |
อ่าน : 964

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการสะพานสูง thaihealth

ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการสะพานสูง ที่แห่งนี้คอยเติมเต็มกำลังใจร่วมกัน เด็กพิการ แม้จะมีความบกพร่องทางร่างกาย แต่ถ้าหากได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง แล้วย่อมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้

ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (สะพานสูง) เกิดจากความร่วมมือของชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ เพื่อให้เป็นจุดนัดพบใกล้บ้านของพ่อแม่ได้เข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยกันฟื้นฟูศักยภาพให้เด็กพิการอย่างถูกวิธี เพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้น

สิ่งแรก พ่อแม่ต้องยอมรับในลักษณะความพิการของลูกให้ได้ก่อน และความพิการแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน รายละเอียดต่างกัน แล้วหาเพื่อนรวมกลุ่มแทนการอยู่คนเดียว เพราะจะได้เห็นว่าคนๆ อื่นก็ประสบกับสิ่งเดียวกัน บางคนมากกว่าเราก็มี เขายังยิ้มได้ แล้วยอมรับตัวเอง เปิดใจที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ ลงมือทำ ผลดีก็จะเห็นในตัวเด็ก อย่างสมองแม้ถูกกระทบกระเทือน แต่เด็กคือวัยกำลังเจริญเติบโต มันสามารถสร้างและทดแทนได้

หลังจากนั้น ทางศูนย์ฯ จะร่วมวางแผนการฝึกให้ โดยเริ่มจากแยกฝึก-เหมือนเด็กปกติที่ไปโรงเรียนครั้งแรก ต้องฝึกให้เด็กอยู่กับคนอื่นโดยไม่มีพ่อแม่ให้ได้ก่อน เมื่อเริ่มชนก็ค่อยมาเข้ากิจกรรมกลุ่ม จากนั้นก็จะให้พ่อแม่มาฝึกขั้นตอนการดูแลร่วมกัน จะได้รู้วิธีฝึกลูกว่าควรทำอะไรบ้าง เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านพร้อมๆ กัน

ปัจจุบัน มีเด็กพิการที่อยู่ในการช่วยเหลือ 14 ราย โดยกิจกรรมจะมีตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ มีกิจกรรมฟื้นฟูที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมสันทนาการกลุ่ม การเรียนรู้ผ่านการเล่น การนวดถือพื้นฐานเพื่อการฟื้นฟู การฝึกทรงตัว และยังมีกิจกรรมธาราบำบัด ซึ่งเป็นการฟื้นฟูด้านการเคลื่อนไหว โดยใช้สระน้ำอุ่นเป็นสถานที่ให้เด็กได้ลงไปยืดเส้นยืดสาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังออกพื้นที่ “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน” เพื่อค้นหาเด็กพิการรายใหม่ เพื่อไปให้กำลังใจและความรู้ในการดูแล ซึ่งส่วนใหญ่ที่ไปพบจะมีความยากลำบากในการเลี้ยงลูก ขาดความรู้ ความมั่นใจในการดูแล

ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว (สะพานสูง) ที่แห่งนี้ นอกจากจะเป็นสถานที่คอยช่วยเหลือเด็กพิการแล้ว ที่นี่ คือ สถานที่ที่คอยสร้างกำลังใจร่วมกัน ขาดความรู้ ความกำลังใจ ก็มาเติมเต็มร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม