ขนส่งปรับทดสอบสายตา ใช้ไฟจราจรจริงมาตรฐานสากล

โดย
| |
อ่าน : 34,596

กรมการขนส่งทางบก ปรับปรุงระเบียบและวิธีการทดสอบสายตาด้านการมองเห็นสีสัญญาณไฟจราจร ให้เหมือนสัญญาณไฟจราจรบนท้องถนน ตามแบบอย่างมาตรฐานสากล

นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก เตรียมปรับปรุงระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตรมกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

โดยมีการเปลี่ยนวิธีการทดสอบภาวะสายตาแบบใหม่ที่ใช่เครื่องทดสอบ (ชุดเสาไฟจราจร) สายตาด้านการมองเห็นสีสัญญาณไฟจราจร ให้มีลักษณะเหมือนกับสัญญาณไฟจราจรที่ใช้จริงบนท้องถนน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

ชุดเสาไฟจราจรสำหรับทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ ประกอบด้วย ดวงไฟ 3 ดวง โดยที่แต่ละดวงต้องสามารถแสดงผลของแสงสีได้ทั้ง 3 สี คือ แดง เหลือง และเขียว เช่นเดียวกับไฟจราจรที่ใชจริง โดยที่ปุ่มเริ่มการทำงาน ให้ใช้สีเขียวและต้องสามารถแสดงผลสุ่มของแสงสีในตำแหน่ง บน กลาง หรือล่าง ภายในเวลา 1 วินาที ส่วนปุ่มยกเลิกการทำงาน ให้ใช้สีแดง สามารถกดใช้เพื่อยกเลิก หรือเริ่มการทดสอบครั้งใหม่ได้ตลอดเวลา

การทดสอบสายตาต้องผ่านการทดสอบทั้งทางกว้างและทางลึก โดยการทดสอบทางกว้าง ต้องมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุมกว้าง ข้างละ 75 องศา สองในสามครั้งจึงถือว่า ผ่านการทดสอบ ส่วนการทดสอบสายตาทางลึก ต้องมองเห็นในระยะ 2.50-3.50 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกิดกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่า ผ่านการทดสอบ

สำหรับการทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ ให้ดูสีแดง สีเหลือง และสีเขียว จากเครื่องทดสอบ ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และต้องอยู่ห่างจากเครื่องทดสอบในระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร หากอ่านได้ถูกต้องสองในสามครั้ง จึงถือว่าผ่านการทดสอบ

โดยกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมมอบเครื่องทดสอบสายตา (ชุดเสาไฟจราจร) ให้แก่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานละ 2 เครื่อง สำนักงานขนส่งสาขาทุกสาขา สำนักงานละ 1 เครื่อง ส่วนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการขับรถ จำนวน 3 เครื่อง โรงเรียนการขนส่งจัดหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้ง กลุ่มพัฒนาระบบใบอนุญาติขับรถและผู้ประจำรถ (สำหรับเป็นเครื่องสำรอง) จำนวน 5 เครื่อง

ปัจจุบันขั้นตอนการสอบขอรับใบขับขี่ภายหลังการยื่นคำขอแล้ว ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเข้ารับการอบรมจำนวน 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ e-exam ก่อนเข้ารับการทดสอบขับรถ ณ สนามทดสอบขับรถของกรมการขนส่งทางบก โดยทุกขั้นตอนต้องดำเนินการต่างๆ แทน ขออย่าหลงเชื่อ เพราะนอกจากต้องเสียเงินและเอกสารสำคัญแล้วยังได้รับเอกสารปลอม หากนำไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมายฐานใช้เอกสารราชการปลอมด้วย

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

Krisana  say

ไม่ผ่านการมองด้านกว้างจะอนุโลมให้ผ่านได้หรือไม่ กรุณาช่วยตอบด้วยครับเพราะส่วนใหญ่มีปัญหาจุดนี้

Post : 28 ก.ย. 2559 14:26:33

  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม