หนุนศูนย์ประสานงานสร้างการอ่านในชุมชนท้องถิ่น

| |
อ่าน : 2,920

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

หนุนศูนย์ประสานงานสร้างการอ่านในชุมชนท้องถิ่น thaihealth

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.หนุน ศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น สร้างนวัตกรรมให้เด็กปฐมวัยเข้าถึงการอ่าน

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่าใน พ.ศ.2561 ศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น ทางแผนงานฯ สร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกด้วยการวางทิศทางการทำงาน ทั้งส่วนงานขับคลื่อนเชิงนโยบาย การพัฒนาองค์ความรู้ และงานสื่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติเป็นรูปธรรม ก่อประโยชน์ต่อการใช้หนังสือและกิจกรรมการอ่าน เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโครงสร้างโอกาสให้เกิดการเข้าถึงหนังสือดี มีคุณภาพ ด้วยกองทุนสุขภาพในท้องถิ่น

ด้านนางสาววรรณพร เพชรประดับ ประธานศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานในปีนี้มีการรวมพลัง จาก 15 พื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค โดยวางยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 4 ส. คือ  สาน สร้าง เสริม สื่อสาร 1. สานความร่วมมือภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นอย่างมีพลัง 2. สร้างพื้นที่ และนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น  3. เสริมศักยภาพเครือข่าย ให้เกิดการปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4. สื่อสารสาธารณะสู่สังคมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ติดตามความก้าวหน้าขยายการดำเนินงานสร้างวัฒนธรรมการอ่านได้ใน www.happyreading.in.th และ www.facebook.com/SMARTReadingThailand  (อ่านยกกำลังสุข)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม