ไทยร่วมวิจัยยา'ไวรัสตับอักเสบซี รักษาหายเกือบ100%

| |
อ่าน : 1,822

  ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ไทยร่วมวิจัยยา\'ไวรัสตับอักเสบซี รักษาหายเกือบ100% thaihealth

แฟ้มภาพ

ไทยร่วมวิจัย สำเร็จ ยา"ไวรัสตับอักเสบซี"ใหม่สูตรผสม ประสิทธิภาพรักษาหายสูง96-100% ไม่มีฤทธิ์ต้านกับยาต้านไวรัสเอชไอวี ราคาลดลง เกือบ 4 หมื่นบาทต่อราย เชื่อช่วยผู้ป่วยไทยมีอัตราเข้าถึงยาเพิ่มขึ้น 10 เท่า

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) แถลงข่าว "ความสำเร็จโครงการวิจัยยาต้านไวรัส Sofosbuvir+Ravidasvir สำหรับรักษา "โรคไวรัสตับอักเสบ ซี" ว่า กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์กรเพื่อการริเริ่มจัดหายาสำหรับโรคที่ถูกละเลย (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi) ศึกษาวิจัยยาคู่ใหม่ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ได้แก่ โซฟอสบูเวียร์+ราวิดาสเวียร์(Sofosbuvir+ Ravidasvir) เพื่อประเมินประสิทธิผล และความปลอดภัย ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ในโรงพยาบาล 4 แห่ง คือ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.นครพิงค์ และสถาบันบำราศนราดูร

          "ผลการศึกษาวิจัยยาคู่นี้มีประสิทธิภาพการรักษาไวรัสตับอักเสบซีหายถึง 96-100 % ถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนายาต้านไวรัสตับอักเสบ ซี ประโยชน์ที่ไทยได้จากการเข้าร่วมวิจัยคือข้อตกลงในการเข้าถึงยาราวิดาสเวียร์ ในราคาถูกพิเศษ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อการรักษา 1 ราย

          จากที่ยารักษาตัวอื่นที่มีอยู่เดิมเฉลี่ยต่อการรักษาผู้ป่วย 1 ราย เป็นเงิน 16,800-48,720 บาท เชื่อว่าจะช่วยทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ในไทยที่คาดว่ามีประมาณ 3-7 แสนรายเข้าถึงการรักษาได้เพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นราย จากเดิมเพียง 3 พันรายคิดเป็น 1 % และอนาคตเพิ่มเป็น 3 หมื่นราย คิดเป็น 10 % จากที่มีงบประมาณของรัฐสนับสนุนปีละ 300-400 ล้านบาท" นพ.สุวรรณชัยกล่าว

          รศ.พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (HIV-NAT) กล่าวว่า สำหรับโครงการวิจัยนี้มีอาสาสมัครที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรังทั้งสิ้น 301 ราย เป็นคนไทย จำนวน 81 ราย  เพศชาย 70 % เป็นผู้ป่วยตับแข็ง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และได้รับยาไวรัสตับอักเสบ ซี แบบฉีด มาก่อนคิดเป็นกลุ่มละ 1 ใน 3 โดยผู้ป่วยตับแข็งจะให้ยาคู่นี้ 24 สัปดาห์ ผู้ป่วยที่ไม่มีตับแข็งให้ยา 12 สัปดาห์  จากการศึกษาพบว่ายาคู่ใหม่สามารถรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์ที่ 1 ได้ถึง 99-100 % เมื่อเปรียบเทียบกับยาสูตรเดิมที่ใช้ฉีด มีโอกาสรักษาหายเพียงแค่ 50 % ผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์ที่ 3 สามารถรักษาให้หายขาดได้ถึง 97 % ส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์ที่ 6 รักษาให้หายได้ 81 % และไม่มีความแตกต่างในผลการรักษาระหว่างผู้ป่วยตับแข็ง ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยที่ได้รับยาฉีดมาก่อน

          รศ.พญ.อัญชลี กล่าวอีกว่า สิ่งที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อวิจัยในขั้นตอนต่อไปในประเทศไทย คือ ศึกษาในอาสาสมัครผู้ป่วยไทยเพิ่มเติมเป็น 300 ราย เพื่อพิสูจน์ว่ายาสูตรผสมนี้สามารถรักษาไวรัสตับอักเสบ ซี ได้ทุกสายพันธุ์ เนื่องจากการวิจัยที่ผ่านมาในไทยมีอาสาสมัครที่ติดเชื้อสายพันธุ์ 6 เพียง 5 %ขณะที่คนไทยติดสายพันธุ์นี้ราว 15 % และติดสายพันธุ์ 3 ราว 50 %จึงต้องวิจัยในอาสาสมัครที่มากขึ้น

          ซึ่งหากสามารถวิจัยต่อยืนยันได้ว่ารักษาได้ทุกสายพันธุ์จะทำให้แพทย์ไม่ต้องตรวจหาสายพันธุ์ สามารถรักษาได้เลย ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจยืนยันสายพันธุ์ รวมถึง ศึกษาเวลาที่ใช้ในการรักษา ว่าจะลดจาก 12-24 สัปดาห์เหลือ 8 สัปดาห์จะสามารถรักษาหายได้หรือไม่ เนื่องจากการวิจัยในขั้นตอนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่เข้ารับยารักษาเพียง 8 สัปดาห์แต่หายได้เช่นเดียวกัน และในผู้ป่วยที่เป็นการกลับมาติดเชื้อซ้ำจะสามารถใช้ยาสูตรนี้รักษาหายได้หรือไม่

          อนึ่ง โรคไวรัสตับอักเสบ ซี เป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และมะเร็งตับ ติดต่อทางเลือดและทางเพศสัมพันธ์ จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก คาดประมาณผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ประมาณ 71 ล้านคนทั่วโลก จำแนกเป็น 6 สายพันธุ์ ในประเทศไทยมักตรวจพบสายพันธุ์ที่ 3, 1 และ 6 ตามลำดับ โรคไวรัสตับอักเสบ ซี สามารถรักษาให้หายขาดหากตรวจพบได้เร็ว

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม