คาดสัปดาห์หน้าผู้ป่วย“ไข้หวัดใหญ่”เพิ่มขึ้น

| |
อ่าน : 1,393

ที่มา : ผู้จัดการ ออนไลน์

คาดสัปดาห์หน้าป่วย “ไข้หวัดใหญ่” เพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศแปรปรวน thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค คาด สัปดาห์หน้ามีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศแปรปรวน ร้อนสลับฝน ร่างกายปรับตัวไม่ทัน ระวังที่คนหนาแน่นเสี่ยงแพร่เชื้อง่าย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกประกาศพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ วันที่ 6 - 12 พ.ค. 2561 ว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในปี 2561 พบผู้ป่วย 43,753 ราย เสียชีวิต 5 ราย ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงใหม่ พะเยา กรุงเทพมหานคร ลำพูน และ อุตรดิตถ์ จากข้อมูลในปีนี้พบว่าจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และในปีนี้ตั้งแต่ต้นปี 2561 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน จำนวน 18 เหตุการณ์ โดยเกิดในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร และ วัด เป็นต้น

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่า ในช่วงนี้จะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน ร้อนสลับฝนตก ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันทำให้เจ็บป่วยได้ โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อจากการไอหรือจามรดกัน หรือผ่านทางสารคัดหลั่งที่ติดจากมือแล้วสัมผัสกับเยื่อบุตาหรือจมูก คลุกคลีกับผู้ป่วย ใช้สิ่งของร่วมกัน ก็อาจแพร่เชื้อได้ ดังนั้น การป้องกันการแพร่เชื้อสามารถทำได้โดยใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม ไม่คลุกคลีหรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วย และล้างมือเป็นประจำ

ส่วนสถานที่ที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ สถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ เป็นต้น ซึ่งควรมีการคัดกรองผู้ป่วย สังเกตอาการ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรแยกผู้ป่วยทันที ให้รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว หมั่นทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มเปิดปิดไฟ - พัดลม และใช้หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูก

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอดภายใน 14 วัน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต เป็นต้น โรคที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ โรคธาลัสซีเมียไม่รวมพาหะ ผู้มีความผิดปกติทางระบบประสาทรวมทั้งโรคลมชัก ผู้มีอายุน้อยกว่า 18 ปี และได้รับยาแอสไพริน และผู้มีอายุน้อยกว่า 2 ปี หรือมากกว่า 65 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรงของโรค และลดโอกาสในการนอนโรงพยาบาล โดยขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม