'ตลาดน้ำดำเนินสะดวก' ต้นแบบท่องเที่ยวไร้ควันบุหรี่

| |
อ่าน : 1,836

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า

\'ตลาดน้ำดำเนินสะดวก\' ต้นแบบท่องเที่ยวไร้ควันบุหรี่ thaihealth

รณรงค์ 'ตลาดน้ำดำเนินสะดวก' ต้นแบบท่องเที่ยวไร้ควันบุหรี่

เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์นันทนาการเรื่องการไม่สูบบุหรี่และโทษของการสูบบุหรี่ ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นตลาดน้ำปลอดบุหรี่ต้นแบบ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมรณรงค์การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ

การทำกิจกรรมครั้งนี้ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดำเนินสะดวก นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก นางยุวันดา อุรุพงศา ตัวแทนผู้ประกอบการตลาดน้ำดำเนินสะดวก ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก นายชยุต กมลคุณาทัย เครือข่ายเพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดราชบุรี นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดราชบุรี และน.ส.บังอร ฤทธิภักดี เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ การดำเนินโครงการตลาดน้ำดำเนินสะดวกปลอดบุหรี่ ได้ร่วมกันลงนามร่วมกันทำให้เป็นตลาดน้ำปลอดบุหรี่ต้นแบบ

จากนั้นนายวีรัสได้นำคณะนั่งเรือพาย ไปตามลำคลองดำเนินสะดอก เพื่อประชาสัมพันธ์ และแจกสติ๊กเกอร์ การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ภายในคลองดำเนินสะดวก ให้กับบรรดาผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว ร้านค้าที่อยู่บริเวณริมคลอง เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ทราบ และตระหนักถึงโทษของควันบุหรี่ พร้อมทั้ง จัดโซนให้สูบบุหรี่โดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวภายในตลาดน้ำ โดยมีกลุ่มจิตอาสา และนักเรียน ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วย

นายชยุต กล่าวว่า ทางเครือข่ายเพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้ตระหนักว่าในปัจจุบันปัญหาบุหรี่ ยังคงเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อด้านสุขภาพเป็นหลัก โดยเฉพาะเยาวชน ที่มีอัตราการสูบเพิ่มขึ้น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส.จึงเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง โดยที่ จ.ราชบุรี ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นตลาดท่องเที่ยวระดับโลก ในแต่ละวันมีนัก ท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ดังนั้น หลายภาคส่วนจึงเดินหน้าเอาจริงในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อให้เป็นตลาดน้ำปลอดบุหรี่ต้นแบบ พร้อมทั้งจะขยายผลไปยังตลาดอื่น ให้เป็นตลาดปลอดบุหรี่ ในปี 2561

การร่วมมือกันครั้งนี้เพื่อให้ "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก" ปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง รวมไปถึงการปกป้องสิทธิการมีสุขภาพที่ดีของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของบุคคลอื่น หรือที่เรียกว่าผู้สูบบุหรี่มือสอง และมือสามด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม