กทม.สั่งเฝ้าระวังไข้เลือดออก

| |
อ่าน : 1,147

ที่มา : มติชนออนไลน์

กทม.สั่งเฝ้าระวังไข้เลือดออก thaihealth

แฟ้มภาพ

กทม.สั่งเฝ้าระวังไข้เลือดออก ‘มีนบุรี’ ยอดป่วยไข้เลือดออกมากสุดใน50เขต

นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - วันที่ 28 เมษายน โดยเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการเฝ้าระวังโรคจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 2,033 คน สามารถแบ่งผู้ป่วยตามรายเดือน ดังนี้ มกราคม 450 คน กุมภาพันธ์ 394 คน มีนาคม 631 คน เมษายน 558 คน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก โดยช่วงอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อายุ 10-14 ปี อายุ 15-24 ปี และอายุ 5-9 ปี ตามลำดับ สำหรับเขตที่มีผู้ป่วยมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ เขตมีนบุรี 113 คน เขตหนองจอก 112 คน เขตบางแค 101 คน เขตบางขุนเทียน 92 คน และเขตหนองแขม 90 คน

“ปัญหาดังกล่าวไม่ได้กระจายไปทั่วทั้งเขต เพียงแต่เกิดขึ้นในบางชุมชนเท่านั้น โดยมีสาเหตุคือ แต่เดิมชุมชนที่อยู่ในเขตมีนบุรีบางพื้นที่ยังคงต้องสำรองน้ำใช้ไว้ในภาชนะเก็บน้ำ อาทิ โอ่ง หรือตุ่ม แต่ภายหลังน้ำประปาเข้าถึงพื้นที่แล้ว ภาชนะดังกล่าวจึงไม่ได้มีการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะที่ไม่มีฝาปิด ทำให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในบางชุมชน ล่าสุดได้ขอความร่วมมือไปยังประชาชนดูแลภาชนะบรรจุน้ำที่ไม่ใช้งาน นำไปทุบทำลายหรือหาฝาปิดให้มิดชิด” นพ.เมธิพจน์กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม