กทม.อบรมป้องกันไฟลดสูญเสีย

| |
อ่าน : 2,365

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

กทม.อบรมป้องกันไฟลดสูญเสีย thaihealth

กทม.ร่วมมือ สสส. เครือข่ายพันธมิตร จัดอบรมชาว กทม.ป้องกันเหตุไฟไหม้ หวังยับยั้งไม่ให้เกิดความสูญเสีย สสส.ชี้มีความรู้รอดตายแน่  ที่ปรึกษามูลนิธิสื่อสังคมเผย หลายชุมชนสนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ห้อง รัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพ มหานคร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร, นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ พ.ต.ท.บุญเรือง แสงดาว ที่ปรึกษามูลนิธิสื่อสังคม แถลงข่าวความร่วมมือเพื่อรณรงค์ป้อง กันอัคคีภัยในชุมชน กทม.

นายวันชัย กล่าวว่า อัคคีภัยหรือเพลิงไหม้ เป็นภัยใกล้ตัว ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและบ่อยครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และความประมาทขาดความระมัดระวัง อีกทั้งปัจจุบันมีแนวโน้มความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ทั้งในชุมชน อาคารสูง และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สำหรับสถิติเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.61 มีเหตุเพลิงไหม้จาก ไฟฟ้าลัดวงจรจำนวน 137 ครั้ง สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ก่อให้เกิดผล กระทบอีกหลายด้าน ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณภาพชีวิต และมีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยา ตลอดจนการฟื้นฟูบูรณะอีกมากมาย กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านความปลอดภัยที่มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน มีการดำเนินการและเฝ้าระวังอัคคีภัยและภัยอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ กทม.เพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถทำได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ร่วมมือระหว่าง สสส. และมูลนิธิสื่อสังคม ที่จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่ช่วยให้ กทม.ได้เติมเต็มในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะช่วยการดำเนินงานสัมฤทธิผลต่อไป

กทม.อบรมป้องกันไฟลดสูญเสีย thaihealth

นายวิเชษฐ์ กล่าวว่า อัคคีภัยเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ที่ต้องมีการส่งเสริมและให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่ประชาชน รวมถึงการเตรียมความพร้อม และการป้องกันภัยภาคปฏิบัติเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย สสส.จึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ สำหรับปีนี้ สสส.และภาคีเครือข่ายได้จัดทำสื่อรณรงค์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ภายใต้แนวคิด ยิ่งรู้ยิ่งรอด ปลอดอัคคีภัย ซึ่งจะนำไปเผยแพร่ผ่านเครือข่ายและช่องทางสื่อต่างๆ

กทม.อบรมป้องกันไฟลดสูญเสีย thaihealth

ที่ปรึกษามูลนิธิสื่อสังคม กล่าวว่า มูลนิธิสื่อสังคมเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมใน การป้องกัน ระงับเหตุ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในชุมชน เช่น การดับเพลิงขั้นต้น การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมถึงการทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการจัดทำแผน ที่ชุมชนและเส้นทางอพยพ การทำบัญชีรายชื่อกลุ่มอ่อนแอที่ต้อง ช่วยเหลือก่อนเมื่อเกิดเหตุ เตรียมขั้นตอนการอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงมีการฝึกซ้อมสถานการณ์สมมุติร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่ โดยในแต่ละปีได้รับความสนใจจากชุมชนทั้ง 50 เขตเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ฝันผุ  อบรม  ความต้านทานร่างกายของเด็ก  การเผชิญหน้ากับปัญหา  ความปลอดภัยทางท้องถนน  สื่อรายการโทรทัศน์  โพลาร์  จิตสำนึกความปลอดภัย  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  ศัลยแพทย์  การให้เวลา  พนันภัยร้ายใกล้ตัว  วัดสุทัศนเทพวราราม  นครศรีธรรมราช ค่านิยม ชุมชน สังคม อาหารที่ปลอดจากสารพิษ  จังหวัดศรีสะเกษ  เครือข่ายปลอดบุหรี่  มูลนิธิไม่สูบบุหรี่  สัตว์พิษ  แกนนำนักศึกษา  รักษาแผลเรื้อรัง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม