ใช้แรงงานหนักระวังโรค ปอดอักเสบ

| |
อ่าน : 600

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์

ใช้แรงงานหนักระวังโรค ปอดอักเสบ thaihealth

แฟ้มภาพ

          แพทย์เป็นห่วงผู้ใช้แรงงาน เสี่ยงป่วยโรคภัยจากแวดล้อมไม่เหมาะสม ชี้ปอดอักเสบในคนที่แข็งแรงดี ทำงานหนักเกินความสามารถของร่างกาย

      นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันวันแรงงานแห่งชาติ แนะผู้ใช้แรงงานดูแลสุขภาพตนเองและระวังโรค ซึ่งเกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามในที่ทำงาน เช่น โรคปอดอักเสบในคนที่แข็งแรงดี โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เมื่อไปพบแพทย์อาจนึกไม่ถึง ว่าจะเป็นโรคจากการทำงาน ทำให้การวินิจฉัยพลาดไป รักษาโรคแต่ไม่ได้รักษาที่สาเหตุ ทำให้มีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ สำหรับโรคจากการทำงานนั้นป้องกันได้ ผู้ใช้แรงงานรักษาสุขภาพให้แข็งแรง งดเหล้า บุหรี่ ลดความเครียด ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากสารเคมี และเสียงดัง ยกของอย่างถูกวิธี และไม่ทำงานหนักจนเกินไป เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจากการทำงาน

          โดยข้อมูลจากรพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ งานอาชีวเวชศาสตร์ได้สรุปจำนวนโรคจากการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อผู้ใช้แรงงานดังนี้ 1.โรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน 81,226 คน ซึ่งมีจำนวนมากที่สุด 2.โรคที่เกิดจากยากำจัดศัตรูพืช 8,689 คน3.โรคที่เกิดจากพิษโลหะหนัก 39 คน 4.โรคปอดฝุ่นหิน 236 คน 5.โรคปอดจากแร่ใยหิน 166 คน 6.โรคจากสารทำละลายอินทรีย์ 673 คน 7.โรคหูตึงจากเสียงดัง 60,946 คน

          นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า สำหรับหลักการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีคือ 1.รู้สาเหตุการเกิดโรค ได้แก่ คนงานและผู้อาศัยใกล้เคียงโรงงานโม่หินที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย เป็นโรคปอดอักเสบจากฝุ่นซิลิกา ป้องกันได้ต้องกำจัดฝุ่นหิน ไม่ให้คนไปสัมผัส และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 2.รู้การกระจายของโรค เพื่อให้ทราบกลุ่มบุคคล พื้นที่ และเวลาในการเกิดโรค 3.รู้ธรรมชาติของโรค แต่ละโรคจะมีระยะดำเนินโรคต่างกัน ที่สำคัญสถานประกอบการควรให้ความสำคัญ ในการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ใช้แรงงาน และหากมีปัญหาควรพบแพทย์ เป็นระยะๆ โดยตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อสืบค้นปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะแรกของโรค.

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม