เชื่อมระบบขนส่งสาธารณะด้วยการเดิน-ขี่จักรยาน

| |
อ่าน : 3,957

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สถาบันการเดินและการจักรยานไทย

เชื่อมระบบขนส่งสาธารณะด้วยการเดิน-ขี่จักรยาน thaihealth

Thailand Bike and Walk Forum เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะด้วยการเดินและขี่จักรยาน

จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 แล้วสำหรับ การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน หรือ Thailand Bike and Walk Forum จัดโดยสถาบันการเดินและการจักรยานไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวกับการเดินและการใช้

จักรยานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการนำเสนอผลการทำงานระดับชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งเป็นชุดประสบการณ์การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ โดยในปีนี้เป็นการประชุมภายใต้หัวข้อ "เปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ด้วยการเดินและขี่จักรยานเพื่อสุขภาพคนและเมือง (Mode Shift: Bike and Walk to Public Transport Connection)"

เปิดงานด้วยปาถกฐาพิเศษโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้วิสัยทัศน์ในการผลักดันระบบคมนาคมที่มุ่งสู่เป้าหมายในอนาคต "การเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ หรือ Non Motorized Transport (NMT) จะเป็นอนาคตแห่งการเดินทาง ทั้งประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดีต่อสุขภาพ แต่ประเด็นสำคัญคือการเชื่อมต่อระบบการคมนาคม เพราะการเดินและการ

ขี่จักรยานมีข้อจำกัดด้านระยะทางและความทนทานต่อสภาพอากาศ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ การต่อเชื่อมกับการเดินทางในประเภทอื่นๆ เช่น สนามบินจะต้องมีรถเมล์ รถสองแถว หรือ รถสาธารณะ วิ่งเข้าเมืองไปจบที่สถานีขนส่งในตัวเมือง รวมทั้งทุกสถานีของรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ กรมทางหลวงชนบท หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีถนนเข้าออกอย่างเหมาะสม และมีรถโดยสารจากสถานีรถไฟเข้าเมือง มีที่จอดรถแบบจอดแล้วจร รวมถึงที่จอดจักรยานด้วย เพื่อให้การเดินทางครบสมบูรณ์ได้ ขอให้ทุกคนช่วยกันผลักดันเสียงของกลุ่ม Non Motorized transport ให้ดังกว่านี้ เริ่มต้นกับจังหวัดหรือเมืองที่มีศักยภาพทำให้เป็น low carbon city ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการจราจร ต้องใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

โดยกิจกรรมในวันแรกเป็นการประชุมเชิงวิชาการที่มุ่งหวังให้เป็นเวทีที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ซึ่งปีนี้มีผลงานนำเสนอภายใต้ประเด็นหลัก ดังนี้

- นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพของเมืองและชุมชนที่เอื้อต่อการเดินและขี่จักรยานเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ

- นำเสนอผลงานวิจัย การพัฒนา ออกแบบ วางแผนเส้นทางระบบขนส่ง โครงข่ายเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ

- ตัวอย่างพื้นที่ศึกษา เพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

- นำเสนองานวิจัยที่ผลการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนด้วยจักรยานและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน

- นำเสนองานวิจัยที่มีผลการศึกษานโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมให้คนในเมืองและชุมชนเห็นความสำคัญและหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

ภายในงานยังมีการมอบรางวัลเดินไปปั่นไป (I Bike I Walk Award) เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นกำลังใจและยกย่องเชิดชู ให้นักวิจัย ชุมชน เครือข่าย องค์กร และบุคคล ที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อขับเคลื่อน "เมืองเดินไป ปั่นไป" โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทงานวิจัย ผลงานวิชาการ ได้แก่ รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายช่างใหญ่ผู้ออกแบบโครงสร้างเมืองให้เอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยาน

ประเภทหน่วยงาน องค์กร ได้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการ "Walk and Bike Friendly City: เมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน" เทศบาลเมืองระนอง

ประเภทบุคคล ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พ่อเมืองผู้เป็นแบบอย่างการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และนายพรเทพ ดิษยบุตร เลขาธิการสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการเดิน (ภาคใต้ตอนบน) จากนักปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กลายมาเป็นนักปั่นผู้เปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อทำให้เกิดเมือง-ชุมชน ที่เดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

สำหรับกิจกรรมในวันที่สองเป็นการปั่นจักรยานเที่ยวในเมือง โดยเริ่มจากสถานีรถไฟบางซื่อไปยังลานพระราชวังดุสิตเพื่อเที่ยวชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" จากนั้นปั่นไปยังศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และเยี่ยมชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม ณ วังบางขุนพรหม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ภาวะข้อเสื่อมหรืออักเสบ  โรคอันดับ 1 ที่ทำลายชีวิตผู้หญิงไทย  ไวรัสกลุ่มเอนเตอโร  กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ  รำคาญ  ปีใหม่ ชีวิตใหม่  บริการ  รักสวยรักงาม  ความต่างวัฒนธรรม  โรงเรียน  นักฆ่าวัยเรียน  พันธุ์ไม้ระดับโลก  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  เข็มขัดนิรภัย  อบายมุข  สูงขึ้น  มายาคติทางเพศ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าว ทำได้ทำดี เพื่อนซี้สร้างสุข ยิ้มได้เมื่อภัยมา แนะชุมชนสู้ภัยพิบัติ เรื่องเล่าจากลำน้ำเข็ก 8 ก. เอาอยู่ ดร.กิติชัย รัตนะ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม  มะเร็งผิวหนัง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม