ใช้ 'ดนตรี' สร้างเสริม 'พัฒนาการ' เด็กปฐมวัย

| |
อ่าน : 3,357

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ใช้ \'ดนตรี\' สร้างเสริม \'พัฒนาการ\' เด็กปฐมวัย thaihealth

จิตแพทย์แนะใช้ดนตรีช่วยสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

30 เม.ย.61 นพ.อุดม เพชรสังหาร จิตแพทย์เด็กและเยาวชน กล่าวถึงงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร (TOT) ในการส่งเสริม Brain Executive Function (BEF) ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ดนตรี” ซึ่งเป็นงานอบรมครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจากโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน (COACT) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ รร.ปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ดนตรีเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นจังหวะที่ธรรมชาติให้มา โดยปี 1970 (พ.ศ.2513) นักวิชาการ ด้านจิตวิทยาได้ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาการพูดของมนุษย์ ซึ่งพบว่าจังหวะคือตัวช่วยของพัฒนาการพูดและการสื่อสาร อีกทั้ง งานวิจัยทั่วโลกยืนยันตรงกันว่า Communicative Musicality คือศักยภาพในการพัฒนาไปเป็นภาษาและการสื่อสารทุกรูปแบบ ทั้งคำพูด การแสดง ท่าทาง เป็นการใช้ความสามารถทางดนตรี โดยประเด็นที่สำคัญที่สุดสามารถเชื่อมโยงไปถึงเครื่องมือในการพัฒนาสัมพันธภาพของมนุษย์ด้วย

นพ.อุดม กล่าวต่อไปว่า ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยมีหน้าที่ในการสร้างความพร้อมด้านการเรียนรู้ให้เด็ก (School Readiness) ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.กายพร้อม สุขภาพทางกาย การเคลื่อนไหวร่างกายที่คล่องแคล่ว ปรับการเคลื่อนไหวร่างกายให้เข้าหรือสอดคล้องกับผู้อื่นได้ 2.สมองพร้อม สามารถควบคุม กำกับ และจัดการกับความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้ สื่อสารได้ 3.ใจพร้อม ใจเป็นสุข กระหายใคร่รู้ ไม่กลัวความล้มเหลว เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น และ 4.สังคมพร้อม Prosocial Behavior คือพฤติกรรมที่แสดงออกหรือปฏิบัติต่อผู้อื่นในสังคมที่เป็นผลให้สังคมดีขึ้น เข้มแข็งขึ้น เช่น การให้ความไว้วางใจผู้อื่น การให้ความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือ การปลอบโยน หรือการแบ่งปันผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งการสร้างความสมบูรณ์พร้อมให้มนุษย์ทุกช่วงวัย ต้องเริ่มจากการสร้างความพร้อมให้เด็กในการเรียนรู้ 4 ด้าน โดยพิจารณาความชอบของเด็กตามช่วงวัย

“เด็กชอบเพลงช้าง ครูก็จะรู้จุดที่เข้าหาเด็กได้ รวมถึงครอบครัวต้องเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่ โดยเริ่มจากพ่อแม่ โดยเฉพาะแม่หากแม่ร้องเพลงกล่อมลูก หรือไกวเปลให้เข้าจังหวะ เด็กจะรับรู้ความรู้สึกในการร้องเพลงและการไกวเปลมีความเป็นพวกเดียวกันเป็นการเชื่อมคนให้เข้าหากัน เมื่อเด็กโตขึ้นก็ฝึกให้ลูกเคาะจังหวะ และเมื่อเด็กเข้า ศพด.ครูก็จะมีเครื่องมือในการเชื่อมเด็กและสามารถดึงเด็กเข้าสู่กระบวนการของ ศพด.เพื่อสร้างความพร้อมในการส่งต่อเด็กให้เข้าสู่ระบบการศึกษาในช่วงชั้นต่อไป” นพ.อุดม กล่าว

นพ.อุดม ยังกล่าวอีกว่า การดึงปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วม โดยชี้ให้เห็นว่าดนตรีพื้นบ้านคือเครื่องมือที่จะสร้างลูกหลานของเขาให้เป็นคนดีได้ นั่นคือการสร้าง Prosocial Behavior ทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกหรือปฏิบัติต่อผู้อื่นในสังคมที่เป็นผลให้สังคมดีขึ้น ไม่จำเป็นจะต้องเป็นดนตรีหรือเพลงสากลเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

นักวิชาการ เด็กไทย พัฒนาการ เรียนรู้ อ่าน  สารให้ความหวาน  สารไนเตรท์  แป้นถีบจักรยาน  การเคลื่อนย้าย  ผู้ประกอบการโรคศิลปะ  ห่างไกลวัด  Learnning Disabilities  ก้อนในลำคอ  โรคโปลิโอ  ความสุขทั้ง 8  ทุจริตการสอบ  เรื้องรัง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วิ่ง ภูมิคุ้มกันโรค ร่างกายแข็งแรง เดินวิ่ง ประโยชน์  ไข้เลือดออกระบาด  ดัชนีประเมินสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม  Dr.Vichai Chokevivat  บริการเวชกรรมฟื้นฟู  เครือข่ายคนไร้บ้าน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ซอยสุขา ความสุข ความพอเพียง สุขภาวะทั้งกายและใจ กระแสสังคมปัจจุบัน พัฒนาสื่อ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2D สถานะทางสังคม  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม