การเคหะฯ ขยายพื้นที่ 'เพื่อชุมชน'

| |
อ่าน : 1,972

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

การเคหะฯ ขยายพื้นที่ \'เพื่อชุมชน\' thaihealth

การเคหะแห่งชาติ เตรียมขยายพื้นที่ 'เพื่อชุมชน'

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการเคหะแห่งชาติได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในชุมชนตั้งแต่ปี 2553-2559 จำนวน 32 พื้นที่ และในปี 2560-2561 สิ้นสุดเดือนเมษายน 2561 ได้เพิ่มพื้นที่ใหม่อีก 20 พื้นที่ รวมแล้ว 52 พื้นที่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาชุมชนของตัวเอง  ผ่านโครงการเสริมสร้างกิจกรรมทางกาย โครงการโภชนาการ โครงการบริการสุขภาพ โครงการสุขภาพจิต โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และโครงการเตรียมความพร้อมชุมชน และเพื่อเติมเต็มศักยภาพของชุมชน และสอดรับกับบริบทของกระแสสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลที่จะทำชุมชนให้เป็นสมาร์ท คอมมูนิตี้ ดูแลคนทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เน้นการสร้างพื้นที่สุขภาวะผ่านโครงการ EcoVillage ซึ่งการเคหะแห่งชาติดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว และได้พัฒนาแล้วเสร็จเป็นมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของการเคหะแห่งชาติโดยเฉพาะ ซึ่งจะแบ่งสถานภาพของสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็น 4 ระดับ เช่น ระดับพื้นฐาน ระดับ Silver ระดับ Gold และระดับ Platinum ซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น

ส่วนโครงการเตรียมความพร้อมชุมชน มุ่งเน้นการออมและการส่งเสริมอาชีพ โดยประสานงานกับสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ (สอช.) มาอบรมสมาชิกในชุมชนให้รู้จักการออม การบริหารจัดการเงินเพื่อความมั่นคงด้านการเงินในอนาคต ในขณะการเสริมสร้างอาชีพ เป็นกิจกรรมที่จะเน้นเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นควบคู่เช่นกัน "การเคหะแห่งชาติ จะร่วมหารือกับ สสส. เพื่อขยายพื้นที่สุขภาวะเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างความสุขให้ชุมชนในมิติที่หลากหลาย มั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้น"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม