การเคหะฯ ขยายพื้นที่ 'เพื่อชุมชน'

| |
อ่าน : 1,702

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

การเคหะฯ ขยายพื้นที่ \'เพื่อชุมชน\' thaihealth

การเคหะแห่งชาติ เตรียมขยายพื้นที่ 'เพื่อชุมชน'

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการเคหะแห่งชาติได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในชุมชนตั้งแต่ปี 2553-2559 จำนวน 32 พื้นที่ และในปี 2560-2561 สิ้นสุดเดือนเมษายน 2561 ได้เพิ่มพื้นที่ใหม่อีก 20 พื้นที่ รวมแล้ว 52 พื้นที่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาชุมชนของตัวเอง  ผ่านโครงการเสริมสร้างกิจกรรมทางกาย โครงการโภชนาการ โครงการบริการสุขภาพ โครงการสุขภาพจิต โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และโครงการเตรียมความพร้อมชุมชน และเพื่อเติมเต็มศักยภาพของชุมชน และสอดรับกับบริบทของกระแสสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลที่จะทำชุมชนให้เป็นสมาร์ท คอมมูนิตี้ ดูแลคนทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เน้นการสร้างพื้นที่สุขภาวะผ่านโครงการ EcoVillage ซึ่งการเคหะแห่งชาติดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว และได้พัฒนาแล้วเสร็จเป็นมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของการเคหะแห่งชาติโดยเฉพาะ ซึ่งจะแบ่งสถานภาพของสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็น 4 ระดับ เช่น ระดับพื้นฐาน ระดับ Silver ระดับ Gold และระดับ Platinum ซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น

ส่วนโครงการเตรียมความพร้อมชุมชน มุ่งเน้นการออมและการส่งเสริมอาชีพ โดยประสานงานกับสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ (สอช.) มาอบรมสมาชิกในชุมชนให้รู้จักการออม การบริหารจัดการเงินเพื่อความมั่นคงด้านการเงินในอนาคต ในขณะการเสริมสร้างอาชีพ เป็นกิจกรรมที่จะเน้นเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นควบคู่เช่นกัน "การเคหะแห่งชาติ จะร่วมหารือกับ สสส. เพื่อขยายพื้นที่สุขภาวะเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างความสุขให้ชุมชนในมิติที่หลากหลาย มั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้น"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม