สปสช.ดูแลต่อเนื่อง ผู้พิการ-สูงอายุ-ผู้ป่วย

| |
อ่าน : 2,304

ที่มา : คมชัดลึก

สปสช.ดูแลต่อเนื่อง ผู้พิการ-สูงอายุ-ผู้ป่วย thaihealth

แฟ้มภาพ

สปสช.ยัน ปี 61 เดินหน้าดูแลต่อเนื่อง ผลงาน 'กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์ บัตรทอง ปี 60' ตามเป้ากว่า 9.12 แสนคน หนุนอุปกรณ์ผู้พิการเต็มที่ 29,874 คน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยผลดำเนินงาน "กองทุนฟื้นฟูสมรรภาพด้านการแพทย์ฯ บัตรทอง ปี 60" ครอบคลุมบริการกลุ่มเป้าหมายเกือบ 100% หรือกว่า 9.12 แสนคน         

โดยผู้สูงอายุเป็นกลุ่มรับบริการมากที่สุด , รองลงมาเป็นผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูฯ คนพิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมสนับสนุนเครื่องช่วยความพิการกว่า 35,000 ชิ้นยกคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่กองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด มี อปท.เข้าร่วมดำเนินงานแล้ว 42 จังหวัด

โดย "นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา" เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้คนพิการได้รับอุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและครอบคลุม และให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ได้รับบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน

ซึ่งผลการดำเนินงาน "บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2560" ไม่รวมพื้นที่ กทม. มีกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการฟื้นฟูฯ ทั้งหมดจำนวน 912,324 คน หรือจำนวน 3,372,704 ครั้ง คิดเป็น 94.7 % ของเป้าหมายที่ตั้งไว้

โดยมีผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูฯ เป็นกลุ่มรับบริการมากที่สุด 414,340 คน หรือจำนวน 1,531,030 ครั้ง รองลงมา คือกลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูฯ จำนวน 310,422 คน หรือจำนวน 1,099,270 ครั้ง กลุ่มคนพิการจำนวน 184,359 คน หรือจำนวน 731,847 ครั้ง กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจำนวน 3,203 คน หรือจำนวน 10,557 ครั้ง

อย่างไรก็ดี ในการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ ปี 2560 นั้น พบว่ามี 'คนพิการ' ที่ได้รับการสนับสนุน อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจำนวน 29,874 คน หรือจำนวน 35,530 ชิ้น 

 •  เป็นการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อช่วยเคลื่อนไหว แขนและขาเทียม จำนวน 6,440 คน หรือจำนวน  8,451 ชิ้น
 • อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง จำนวน 8,353 คน หรือ 8,496 ขิ้น 
 • ไม้เท้าคนตาบอดจำนวน 659 คน 
 • อุปกรณ์เครื่องช่วยอื่นๆ จำนวน 14,853 คน หรือ 17,924 ชิ้น

ส่วนการรับบริการฟื้นฟูฯ ตามสิทธิประโยชน์บัตรทอง ครอบคลุม 9 รายการ ได้แก่ 1.บริการกายภาพบำบัด 2.จิตบำบัด 3.พฤติกรรมบำบัด 4.กิจกรรมบำบัด 5.การฟื้นฟูการได้ยิน 6.การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 7.การฟื้นฟูสรรถภาพทางการเห็น 8.การแก้ไขการพูด 9.Phenol block (การฉีดยาลดการทำงานของเส้นประสาท) โดยในปี 2561 สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณ บริการฟื้นฟูฯ จำนวน 16.13 บาทต่อประชากร หรือจำนวน 787,095,600 บาท

นอกจากนี้ ก็ยังได้ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างหน่วยบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์กรคนพิการ องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องและชุมชน ในการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่กลุ่มเป้าหมายร่วมกันด้วย ซึ่งความคืบหน้ากองทุนฟื้นฟูสรรภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดนั้นมี อบจ.เข้าร่วมดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจำนวน 16 จังหวัดในปี 2555 เพิ่มเป็น 42 จังหวัดในปี 2560

"ในปี 2561 นี้ สปสช.ยังคงสนับสนุนจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูฯ เข้าถึงบริการ นับเป็นสิทธิประโยชน์ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย ที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยบริการ อบจ. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นในปีนี้ สปสช.ยังได้กำหนดเป้าหมายอัตราการเข้าถึงการฟื้นฟูฯ ของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 15 เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น" เลขาธิการ สปสช. กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม