"เที่ยวตรังอุ่นใจ ปลอดภัยปลอดโรค"

| |
อ่าน : 963

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

แฟ้มภาพ

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจัดทีมลงพื้นที่ในจังหวัดตรังร่วมรณรงค์ในโครงการ "เที่ยวตรังอุ่นใจ ปลอดภัยปลอดโรค" โดยดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวเน้นดำเนินการอย่างทันท่วงทีหากเกิดอุบัติเหตุทางทะเล หรือโดนสัตว์ทะเลมีพิษกัดต่อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล

          นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความ้สี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กล่าวว่า ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจำนวนมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวทางทะเลที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จึงจำเป็นที่จะต้องการจัดการและการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด โดยเน้นดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

          เกาะมุกดิ์ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดตรัง จึงต้องมีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคอย่างดีและประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมา รพ.สต.บ้านเกาะมุกด์ มีการดำเนินงานแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรค ดังนี้ 1.ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ดูแลสัตว์เลี้ยงที่ลูกด้วยนมในพื้นที่ 2.ประชาสัมพันธ์การดูแลผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินให้กระจายทุกจุดที่มีนักท่องเที่ยว 3.เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาปฐมพยาบาล และให้การรักษาทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 4.เฝ้าระวังการเจ็บป่วยในช่วงเทศกาล วันหยุดยาวต่างๆ 5.ดำเนินการให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย ดูความสะอาดตามมาตาฐาน Clean Food Good Taste โดยตรวจปีละ 2 ครั้ง คือก่อนเปิดหน้าท่องเที่ยว (ต.ค.) และช่วงหน้าร้อน (เม.ย.) ที่เป็นช่วงเวลาที่เกิดโรคจากน้ำและอาหารและ 6.ผลักดันให้ผู้ประกอบการนวด/สปาเพื่อสุขภาพ ได้มาตรฐานสากล

          นอกจากนี้ งานเด่นที่พื้นที่ร่วมกันดำเนินการ เช่น ในพื้นที่ไม่มีหน่วยกู้ชีพดูแลผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน แต่อาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนและผู้ประกอบการรีสอร์ท ในการส่งต่อทำให้สามารถส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย ส่วนในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือโดนสัตว์ทะเลมีพิษกัดต่อย เจ้าหน้าที่ได้มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่พนักงานประชาชน เพื่อดูแลผู้ป่วยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะถึงที่เกิดเหตุ ทำให้การดำเนินงานรวดเร็วขึ้นและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเอง ซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันของพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามโครงการ "เที่ยวตรังอุ่นใจปลอดภัยปลอดโรค"

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม