"เที่ยวตรังอุ่นใจ ปลอดภัยปลอดโรค"

| |
อ่าน : 532

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

แฟ้มภาพ

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจัดทีมลงพื้นที่ในจังหวัดตรังร่วมรณรงค์ในโครงการ "เที่ยวตรังอุ่นใจ ปลอดภัยปลอดโรค" โดยดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวเน้นดำเนินการอย่างทันท่วงทีหากเกิดอุบัติเหตุทางทะเล หรือโดนสัตว์ทะเลมีพิษกัดต่อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล

          นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความ้สี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กล่าวว่า ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจำนวนมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวทางทะเลที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จึงจำเป็นที่จะต้องการจัดการและการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด โดยเน้นดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

          เกาะมุกดิ์ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดตรัง จึงต้องมีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคอย่างดีและประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมา รพ.สต.บ้านเกาะมุกด์ มีการดำเนินงานแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรค ดังนี้ 1.ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ดูแลสัตว์เลี้ยงที่ลูกด้วยนมในพื้นที่ 2.ประชาสัมพันธ์การดูแลผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินให้กระจายทุกจุดที่มีนักท่องเที่ยว 3.เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาปฐมพยาบาล และให้การรักษาทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 4.เฝ้าระวังการเจ็บป่วยในช่วงเทศกาล วันหยุดยาวต่างๆ 5.ดำเนินการให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย ดูความสะอาดตามมาตาฐาน Clean Food Good Taste โดยตรวจปีละ 2 ครั้ง คือก่อนเปิดหน้าท่องเที่ยว (ต.ค.) และช่วงหน้าร้อน (เม.ย.) ที่เป็นช่วงเวลาที่เกิดโรคจากน้ำและอาหารและ 6.ผลักดันให้ผู้ประกอบการนวด/สปาเพื่อสุขภาพ ได้มาตรฐานสากล

          นอกจากนี้ งานเด่นที่พื้นที่ร่วมกันดำเนินการ เช่น ในพื้นที่ไม่มีหน่วยกู้ชีพดูแลผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน แต่อาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนและผู้ประกอบการรีสอร์ท ในการส่งต่อทำให้สามารถส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย ส่วนในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือโดนสัตว์ทะเลมีพิษกัดต่อย เจ้าหน้าที่ได้มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่พนักงานประชาชน เพื่อดูแลผู้ป่วยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะถึงที่เกิดเหตุ ทำให้การดำเนินงานรวดเร็วขึ้นและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเอง ซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันของพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามโครงการ "เที่ยวตรังอุ่นใจปลอดภัยปลอดโรค"

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม