เมื่อจะช่วยปฐมพยาบาลควรทำอย่างไร

| |
อ่าน : 1,236

ที่มา : คู่มือการปฐมพยาบาล โดย สสส.

เมื่อจะช่วยปฐมพยาบาลควรทำอย่างไร thaihealth

แฟ้มภาพ

การปฐมพยาบาลผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือควรต้องมีความรู้ในการปฐมพยาบาล  เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ทำให้ตนเองได้รับการบาดเจ็บด้วย หรือ ทำให้ผู้ต้องการช่วยเหลือบาดเจ็บมากไปกว่าเดิม

เมื่อจะช่วยปฐมพยาบาลควรทำอย่างไร

1.ตั้งสติ  ประเมินสาเหตุและอาการบาดเจ็บของผู้ต้องการความช่วยเหลือ

2.ประเมินความปลอดภัย  ของสถานที่เกิดเหตุ ว่า ปลอดภัยกับตัวเองและผู้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เช่น อยู่ในห้องน้ำ ข้างกองไฟ หรือข้างถนน

3.ประเมินว่าสามารถช่วยเหลือ หรือสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้หรือไม่ ซึ่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บมากขึ้นหากทำไม่ถูกวิธี

หากไม่สามารถช่วยเหลือได้  ควรแจ้งขอความช่วยเหลือทันที เช่น 1669

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม