แพทย์เผยผู้หญิงไทยเสี่ยงเป็นโรคไต

โดย
| |
อ่าน : 2,141

 

 

จากปี 2551 คนไทยมีปัญหาโรคไตสูงถึงประมาณ5 ล้านคน แต่มาถึงปีนี้มีการคาดการณ์ว่ามีผู้ป่วยสูงถึงประมาณ 8 ล้านคนโดยผู้หญิงป่วยมากกว่าผู้ชาย หากไม่ทำการรักษาจะทำเป็นโรคไตเรื้อรัง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงถึง 200,000 บาทต่อคนต่อปี นับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เปิดตัว "โครงการป้องกันโรคไตเรื้อรังในประชากรไทยนำร่องจังหวัดระยอง" ณ โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง

นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า สาเหตุของโรคไตวายร้อยละ 70 เกิดจากโรคเบาหวาน รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากทั้ง 2 โรคนี้จะมีผลทำให้หลอดเลือดที่มาเลี้ยงไตเกิดการตีบแข็ง มีผลทำให้การทำงานของไตเสื่อมลงอย่างถาวร ไม่สามารถกรองของเสียออกมาทางปัสสาวะได้ สำหรับอาการของผู้ป่วยเป็นโรคไตคือปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขุ่น การผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะการปวดท้องอย่างรุนแรง การมีก้อนบริเวณไต และการปวดหลังนอกจากนี้ยังมีอาการที่ชวนสงสัยคือ อาการบวมโดยเฉพาะบริเวณหนังตาและหน้า ความดันโลหิตสูง และซีดหรือโลหิตจาง

"แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวประชาชนจึงต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการป้องกันโรค โดยการออกกำลังกายลดการกินอาหารเค็มจัด หวานจัด และลดหรือเลิกสูบบุหรี่ ส่วนผู้ที่ป่วยหรือมีอาการแล้ว ต้องพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด"

นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองกล่าวว่า การที่ระยองเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการป้องกันโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม. จำนวน 9,620 คน ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มากที่สุดให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคไตเรื้อรัง การคัดกรองกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มผู้ป่วยความดันสูง และกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคไตเรื้อรังตลอดจนทำให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มมากขึ้น

ศ.พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ แห่งสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้คาดหวังว่า สถาบันฯจะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อร่างสร้างให้เกิดโมเดล ในการป้องกันโรคไตในระดับพื้นที่ชุมชนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ได้ในอนาคต--จบ--

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม