เปิดคลินิกหมอครอบครัวนำร่อง 4 เขต

| |
อ่าน : 1,389

ที่มา : แนวหน้า

เปิดคลินิกหมอครอบครัวนำร่อง 4 เขต thaihealth

แฟ้มภาพ

กรุงเทพมหานครนำร่องการให้บริการคลินิกหมอครอบครัวใน 4 เขต

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว (PCC) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครกับคลินิกเอกชนในพื้นที่เขตต่างๆ ในการดูแลสุขภาพประชาชนในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) โดยมีนางชุมศรี พจนปรีชา ประธานอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ผู้แทนคลินิกเอกชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว เข้าร่วม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย

คลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) คือ การจัดรูปแบบบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิเป็นกลุ่มบริการ โดยจัดทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลนักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และอื่นๆ เป็นทีมหมอครอบครัวร่วมกันดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 30,000 คน เครือข่าย PCC ประกอบด้วย หน่วยบริการประจำ Family care team ในพื้นที่ หน่วยบริการร่วม PP คลินิกเวชกรรม/คลินิกทันตกรรมที่ผ่านเกณฑ์หน่วยร่วมให้บริการ ร้านยาคุณภาพ โรงพยาบาลรับส่งต่อ หน่วยบริการประจำโรงพยาบาลแม่ข่าย Primary care trust และหน่วยร่วมบริการประเภทอื่นๆ เช่น แผนไทย กายภาพบำบัด

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้นำร่องการให้บริการคลินิกหมอครอบครัวใน 4 เขต ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เขตจอมทอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร เขตดอนเมือง และศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม