กะปิ 4.0 สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

| |
อ่าน : 1,893

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ภาพประกอบจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

กะปิ 4.0 สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน thaihealth

กะปิ 4.0 ชุมชนร่วมออกแบบและสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ชุมชนบ้านท่ามะพร้าว ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไร่สุขสันต์ ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนผ่านการชวนคนในชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้านมาร่วมออกแบบหลักสูตรสู่การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน พร้อมร่วมสร้างสรรค์ออกแบบไอเดียผลิตภัณฑ์ PACKAGING เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับชุมชน

นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ประธานโครงการพลังพลเมืองเด็กท่ามะพร้าว ร่วมสร้างชุมชนสามดีวิถีสุข กล่าวว่า ในกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากแนวคิดที่คนในชุมชนได้ร่วมออกแบบในเวทีประชาคมสู่การสร้างความร่วมมือจากการออกแบบกิจกรรมจากคนในชุมชนร่วมกับภาคีหน่วยงานในพื้นที่ ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับผู้นำและคนในชุมชนถึงแนวคิดของการนำภูมิปัญญากะปิมาสร้างสรรค์และพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

นายสมจิต แออ้อย ศูนย์เรียนรู้บ้านไร่สุขสันต์ กล่าวว่า การนำเด็นและเยาวชนมาเรียนรู้ภูมิปัญญาเรื่องกะปิของบ้านท่ามะพร้าวเป็นเรื่องที่ดีที่เยาวชนได้รู้จักรักและห่วงแหนภูมิปัญญาและสร้างการจุกประกายต่อยอดจากการร่วมออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระบี่

กะปิ 4.0 สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน thaihealth

ขณะที่ นายเจริญ หมั่นมา หรือบังม่าอาด ภูมิปัญญากะปิในชุมชนบ้าท่ามะพร้าว กล่าวว่า ตนมีความรู้สึกดีมาก ที่มีคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะที่ผ่านมายังไม่มีใครนำเรื่องกะปิสู่การเรียนรู้กับเด็กและเยาวชน กะปิบ้านท่ามะพร้าวเป็นกะปิที่มีชื่อเสียงเพราะกระบวนการในการผลิตทุกขั้นตอนยังใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดมา และได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การร่วมทำหลักสูตรกับนักวิชาการในพื้นที่ บุคลากรโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว และผู้นำชุมชน นอกจากนี้ ยังมีนางกานดา หาญกล้า และนายพรชัย หาญกล้า ร่วมเป็นครูภูมิปัญญา อีกด้วย

นายกมล เย็บปัก ผู้ใหญ่หมู่ 9 บ้านท่ามะพร้าว กล่าวชื่นชมคณะทำงานของโครงการพลังพลเมืองเด็กท่ามะพร้าว ร่วมสร้างชุมชนสามดีวิถีสุข  เพราะส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นเยาวชนในชุมชน ที่ได้มีแนวคิดดีดี พร้อมการจุดประกายการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุค 4.0 นอกจากมีการทำหลักสูตรร่วมกับชุมชนแล้ว ถือเป็นการสร้างสื่อดี ที่เกิดจากการเรียนรู้จากภูมิปัญญาในชุมชน

กะปิ 4.0 ถือเป็นการนำเรื่องราวของดีภูมิปัญญาในชุมชน มาร่วมออกแบบและสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน และต่อยอดเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสู่การพัฒนาออกแบบร่วมกันคนในชุมชน ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม