กทม.แนะให้แยกขยะก่อนทิ้ง

| |
อ่าน : 1,816

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

กทม.แนะให้แยกขยะก่อนทิ้ง thaihealth

แฟ้มภาพ

กทม.แนะให้แยกขยะก่อนทิ้ง พบคนกรุงทิ้งขยะอันตราย 2.7 ตัน/วัน หลอดไฟ, ถ่านไฟฉาย, ขยะอิเล็กทรอนิกส์

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้บริการเก็บขนและกำจัดขยะอันตรายจากชุมชนโดยแยกจากการจัดเก็บขยะทั่วไป ซึ่งขยะอันตรายที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ส่วนใหญ่เป็นขยะที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง เครื่องสำอางหมดอายุ ยารักษาโรคที่หมดอายุ บรรจุภัณฑ์ใส่สารฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช รวมถึงซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่าขยะอันตรายชุมชนที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจาก 50 เขต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561 มีปริมาณ 402.8 ตัน เฉลี่ยวันละ 2.7 ตัน โดยกรุงเทพมหานครดำเนินการเก็บรวบรวมและจ้างเอกชนนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการในอัตราค่ากำจัดที่สูงกว่าการกำจัดขยะทั่วไป โดยไม่ได้มีการเก็บค่าบริการจากประชาชนแต่อย่างใด หากขยะอันตรายดังกล่าว ปะปนไปกับขยะทั่วไปและกำจัดไม่ถูกวิธี จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของทุกคนและเป็นการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือประชาชนแยกขยะทุกประเภทก่อนทิ้งให้ถูกที่ โดยเฉพาะขยะอันตราย ขอให้แยกและรวบรวมใส่ถุง เขียนข้อความ “ขยะพิษ หรือขยะอันตราย” ติดไว้ที่ถุง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นได้อย่างชัดเจนและจัดเก็บอย่างถูกต้อง โดยนำไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะอันตรายตามวันเวลาที่สำนักงานเขต กำหนด หรือทิ้งกับรถขยะของกรุงเทพมหานครได้ทุกวัน หรือสามารถนำมาทิ้งได้ที่สำนักงานเขต 50 เขต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม