เมืองตรังหนุนให้ 'วัด' เป็นเขตปลอดบุหรี่

| |
อ่าน : 2,123

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

เมืองตรังหนุนให้ \'วัด\' เป็นเขตปลอดบุหรี่ thaihealth

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง ร่วมกับ สสส. พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมดำเนินการให้วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยใช้การรณรงค์ที่หลากหลายสร้างการรับรู้

ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง พระมหาสุวรรณ วิชชาธโร เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการให้วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยมีหารือร่วมกันพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการในด้านต่างๆ อาทิ การติดตั้งป้ายแสดงเขตวัดปลอดบุหรี่ ที่ดำเนินการไปแล้วจำนวน 10 วัดในเขตเทศบาลนครตรัง รวมทั้งวัดนิคมประทีป วัดสาริการาม วัดเขาแก้ว ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้สื่อรณรงค์ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นสติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์ติดโทรศัพท์มือถือ เพื่อรณรงค์และมีการจัดกิจกรรม วันสงกรานต์ปลอดบุหรี่ รวมทั้งได้หารือวิธีการเลิกบุหรี่ของพระสงฆ์และสามเณร การประกาศแจ้งเตือนญาติโยมก่อนเริ่มพิธีทางศาสนาด้วย

ทั้งนี้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ และเจ้าของสถานที่มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนดูแลให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการเจ้าของสถานที่มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท และถ้ามีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม