ปลูกฝังเด็กรักการอ่าน

| |
อ่าน : 1,478

ที่มา : หนังสือกลเม็ดฝึกเด็กรักการอ่าน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ปลูกฝังเด็กรักการอ่าน thaihealth

การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเด็กถือเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้เพราะโลกของการอ่านมีอะไรให้น่าค้นหามากมาย และเสรืมสร้างทักษะต่างๆในการใช้ชีวิตแม้แต่ความคิดของตนเองก็อาจพบได้จากการอ่านหนังสือ เริ่มให้เด็กๆได้ใช้เวลาอยู่กับหนังสือตั้งแต่เขาอายุยังน้อย แล้วค่อยๆปลูกฝังการอ่านให้กับพวกเขา จนพวกเขาเลือกหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเองจนติดเป็นนิสัย

เคล็บลับปลูกฝังการอ่านหนังสือ

1.อ่านให้ฟังและอย่าหยุดอ่านเพราะเด็กเริ่มโต

การอ่านออกเสียงให้เด็กๆฟังนั้น มีพลังที่จะส่งเสริมให้เด็กเกิดความต้องการที่จะเป็นผู้อ่านเองได้ แต่ส่วนใหญ่พ่อ แม่ พอเห็นลูกเริ่มโตขึ้นก็มักจะหยุดอ่านทันทีที่เด็กเริ่มอ่านหนังสือด้วยต้วเองเป็น จึงควรอ่านหนังสือให้เด็กฟังอย่างต่อเนื่อง เพราะการอ่านออกเสียงจะช่วยให้เด็กพัฒนาและปรับปรุงทักษะด้านการอ่าน เขียน พูด และฟังให้ดีขึ้น

2.เล่านิทาน

การเล่านิทานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้ดี และเป็นกิจกรรมที่มีมานาน เหมาะสำหรับเด็กทุกช่วงอายุ ควรเลือกเรื่องที่ใช้เวลาในการเล่าไม่เกิน 30 นาที และการเล่านิทานให้ดึงดูดใจคนหรือชนะใจคนฟังนั้น มีเทคนิคอยู่ที่การเลือกเรื่องที่เล่าและวิธีที่เล่า เช่น เลือกนิทานที่สนุกและสมเหตุสมผล บรรยากาศในการเล่านิทาน เสียงที่ใข้ในการเล่านิทาน

3.เขียนบันทึกการอ่าน

ให้เด็กๆ หัดเขียนบันทึกการอ่าน เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกฝนทักษะการทำความเข้าใจเรื่องราว โดยให้เด็กเลือกอ่านหนังสือที่ชอบ จากนั้นจดบันทึกสรุปเนื้อหาของเรื่องที่อ่านเป็นข้อความสั้นๆ และอาจให้เด็กหยิบนิยกเนื้อความบางช่วงตอนที่ประทับใจหรือเขียนหรือวาดภาพจินตนาการถึงเรื่องราวที่อ่านอย่างอิสระ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม