แพทย์ย้ำแรงงานต่างด้าวมาตรวจสุขภาพให้ทัน30มิ.ย.

| |
อ่าน : 1,820

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ย้ำ แรงงานต่างด้าวมาตรวจสุขภาพให้ทัน 30 มิ.ย.นี้ thaihealth

แฟ้มภาพ

รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยรพ.ราชวิถี รพ.เลิดสินและรพ.นพรัตน์ฯพร้อมรองรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวอย่างครอบคลุมและทั่วถึงขอความร่วมมือนายจ้างนำแรงงานต่างด้าว เข้ารับการตรวจสุขภาพให้เสร็จสิ้นก่อน 30 มิ.ย. นี้

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ได้ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในประเทศและประกันสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบัน มีแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานครจำนวน 264,501คน ที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ ซึ่งจากข้อมูลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงปัจจุบันของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตรวจสุขภาพแรงงานไปแล้วจำนวน 49,655 คน โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 41,987 คน และโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 44,878 คน เมื่อรวมการตรวจสุขภาพแรงงานของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่งจำนวน 106,131 คน จะมีจำนวนแรงงานที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพแล้วทั้งสิ้น 242,651 คน ยังคงเหลือแรงงานต่างด้าวที่จะต้องตรวจสุขภาพในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้เสร็จสิ้นจำนวน 21,850 คน ทั้งนี้ลูกจ้างที่ได้ลงทะเบียนและรายงานตัวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา แต่ยังดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน ขอให้นายจ้างนำลูกจ้างแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ยังเหลืออยู่จำนวน 21,850 คนในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพให้รีบไปดำเนินการตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เช่นกัน ณ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครไว้ทั้ง 12 แห่ง คือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิดสินโรงพยาบาลราชวิถี นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลลาดกระบัง โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ที่ให้บริการในรูปแบบศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ บริการครบวงจรทั้งการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว การให้ความรู้ด้านสุขศึกษา เช่น การดูแลสุขภาพในเบื้องต้น หลักป้องกันโรคต่างๆ วิธีการคุมกำเนิด ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลต่อภาพรวมด้านสาธารณสุขของประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม