แพทย์ย้ำแรงงานต่างด้าวมาตรวจสุขภาพให้ทัน30มิ.ย.

| |
อ่าน : 965

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ย้ำ แรงงานต่างด้าวมาตรวจสุขภาพให้ทัน 30 มิ.ย.นี้ thaihealth

แฟ้มภาพ

รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยรพ.ราชวิถี รพ.เลิดสินและรพ.นพรัตน์ฯพร้อมรองรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวอย่างครอบคลุมและทั่วถึงขอความร่วมมือนายจ้างนำแรงงานต่างด้าว เข้ารับการตรวจสุขภาพให้เสร็จสิ้นก่อน 30 มิ.ย. นี้

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ได้ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในประเทศและประกันสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบัน มีแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานครจำนวน 264,501คน ที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ ซึ่งจากข้อมูลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงปัจจุบันของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตรวจสุขภาพแรงงานไปแล้วจำนวน 49,655 คน โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 41,987 คน และโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 44,878 คน เมื่อรวมการตรวจสุขภาพแรงงานของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่งจำนวน 106,131 คน จะมีจำนวนแรงงานที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพแล้วทั้งสิ้น 242,651 คน ยังคงเหลือแรงงานต่างด้าวที่จะต้องตรวจสุขภาพในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้เสร็จสิ้นจำนวน 21,850 คน ทั้งนี้ลูกจ้างที่ได้ลงทะเบียนและรายงานตัวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา แต่ยังดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน ขอให้นายจ้างนำลูกจ้างแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ยังเหลืออยู่จำนวน 21,850 คนในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพให้รีบไปดำเนินการตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เช่นกัน ณ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครไว้ทั้ง 12 แห่ง คือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิดสินโรงพยาบาลราชวิถี นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลลาดกระบัง โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ที่ให้บริการในรูปแบบศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ บริการครบวงจรทั้งการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว การให้ความรู้ด้านสุขศึกษา เช่น การดูแลสุขภาพในเบื้องต้น หลักป้องกันโรคต่างๆ วิธีการคุมกำเนิด ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลต่อภาพรวมด้านสาธารณสุขของประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม