ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| |
อ่าน : 5,865

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

กองทัพบก จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มุ่งหมายให้กำลังพลนำไปปฎิบัติ ขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อยู่แบบพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง thaihealth

พลเอก พัฒนา มาตร์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง กองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกกองทัพบกมีนโยบาย ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ให้หน่วยขึ้นตรง ตั้งแต่ระดับกองพันขึ้นไป จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ น้อมนำศาสตร์พระราชา ไปปฏิบัติและเผยแพร่ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งมีการถวายงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มุ่งหมายให้ศูนย์การเรียนรู้เกิดประโยชน์กับกำลังพล พลทหารกองประจำการที่เข้ามารับราชการ เป็นเวลา 6 เดือน , 1 ปี หรือ 2 ปี บุคคลเหล่านี้เป็นแสนคน หลังจากปลดประจำการ กลับไปใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมือง รู้เท่าทันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัว รู้จักประหยัดอดออม เมื่อเหลือกินเหลือใช้จากทำการเกษตรกรรม ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ชุมชนรอบข้างหน่วยทหารที่มีอยู่ทั่วประเทศ ในศูนย์เรียนรู้ในค่ายทหาร มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งกำลังพล ทำให้ศูนย์เรียนรู้มีความสมบูรณ์ เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักให้ประชาชนจากชุมชนรอบข้าง มาใช้ประโยชน์ พร้อมกับปราชญ์ ผู้รู้ในท้องถิ่น เข้ามาร่วมทำงานในศูนย์เรียนรู้

พลเอก พัฒนา มาตร์มงคล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจเยี่ยมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ทราบว่า แม่ทัพภาคที่ 4 มีนโยบายสนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้หน่วยทหารในกองทัพภาคที่ 4 ปลูกผักยกแคร่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม