ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| |
อ่าน : 3,425

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

กองทัพบก จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มุ่งหมายให้กำลังพลนำไปปฎิบัติ ขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อยู่แบบพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง thaihealth

พลเอก พัฒนา มาตร์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง กองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกกองทัพบกมีนโยบาย ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ให้หน่วยขึ้นตรง ตั้งแต่ระดับกองพันขึ้นไป จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ น้อมนำศาสตร์พระราชา ไปปฏิบัติและเผยแพร่ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งมีการถวายงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มุ่งหมายให้ศูนย์การเรียนรู้เกิดประโยชน์กับกำลังพล พลทหารกองประจำการที่เข้ามารับราชการ เป็นเวลา 6 เดือน , 1 ปี หรือ 2 ปี บุคคลเหล่านี้เป็นแสนคน หลังจากปลดประจำการ กลับไปใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมือง รู้เท่าทันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัว รู้จักประหยัดอดออม เมื่อเหลือกินเหลือใช้จากทำการเกษตรกรรม ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ชุมชนรอบข้างหน่วยทหารที่มีอยู่ทั่วประเทศ ในศูนย์เรียนรู้ในค่ายทหาร มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งกำลังพล ทำให้ศูนย์เรียนรู้มีความสมบูรณ์ เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักให้ประชาชนจากชุมชนรอบข้าง มาใช้ประโยชน์ พร้อมกับปราชญ์ ผู้รู้ในท้องถิ่น เข้ามาร่วมทำงานในศูนย์เรียนรู้

พลเอก พัฒนา มาตร์มงคล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจเยี่ยมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ทราบว่า แม่ทัพภาคที่ 4 มีนโยบายสนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้หน่วยทหารในกองทัพภาคที่ 4 ปลูกผักยกแคร่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม