ขยะเป็นศูนย์เพิ่มมูลค่า

| |
อ่าน : 3,010

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ขยะเป็นศูนย์เพิ่มมูลค่า thaihealth

ของใช้สไตล์แฟชั่น ทั้งกระเป๋า กล่องไม้จิ้มฟัน ผ้ากันเปื้อน หมวกและอื่นๆ เท่าที่จะจินตนาการได้นี่คือนวัตกรรมอันเกิดจากการ "รีไซเคิลทุกอย่างที่ขวางหน้า"

โดยการนำเศษขยะที่เหลือใช้มาขัดเกลาและหาแนวทางจนออกแบบให้เป็นของใช้ร่วมสมัยที่มีความแปลกและสะดุดตา หรือที่ ชาวบ้านกุดหลวง ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรียกว่า ขยะเป็นศูนย์ มีมูลค่า นั่นหมายถึง การนำเศษขยะในหมู่บ้านจากที่ไม่มีค่าใดๆให้กลายเป็นของมีค่าที่สามารถขายได้ราคา

บ้านกุดหลวงจำนวน 95 หลังคาเรือน ตั้งอยู่ริม "กุด" 3 แห่ง ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะ ได้แก่ กุดบักหลาว กุดอีโซง และกุดหลวง ซึ่งเป็นหนองน้ำที่ชาวบ้านได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค แต่ช่วงที่ผ่านมา พบว่า ขยะตามบริเวณแหล่งสาธารณะเหล่านี้มีเพิ่มมากขึ้น และเกรงว่าจะเป็นปัญหาตามมา ชาวบ้านกุดหลวงจึงได้รวมตัวกันเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทั้งการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณหนองน้ำ รวมถึงการจัดการขยะในครัวเรือน และพัฒนารูปแบบต่อมาจนเกิดเป็นวัตกรรมการรีไซเคิลจากเศษขยะทุกอย่างที่ขวางหน้า

นับเป็นโชคดีที่หมู่บ้านนี้มีทุนเดิมคือการทอเสื่อกก ทำให้มีฝีมือในการดัดแปลง เริ่มจากการดัดแปลงผืนเสื่อให้เป็นรูปทรงต่างๆ จนต่อมามีโครงการ “กุดหลวงน่าอยู่ ขยะเป็นศูนย์ มีมูลค่า” จึงทำให้ชาวบ้านนำภูมิปัญญาเหล่านี้มาดัดแปลงเศษขยะให้มีมูลค่า

จุดเด่นของที่นี่คือการทำงานเป็นทีม โดยเอาปัญหาชุมชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งผลลัพธ์ที่เห็นเหล่านี้เกิดจากการร่วมคิด ร่วมลงมือทำ จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม