ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ ที่บ้านรมณีย์

| |
อ่าน : 1,089

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ ที่บ้านรมณีย์ thaihealth

ฉันได้ยินมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆ ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” เป็นประโยคที่บอกเล่าว่า เมืองไทยในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์มาก ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหน ตำบลใด คนไทยไม่มีวันอด

แต่เมื่อกระแสทุนนิยมหลั่งไหลเข้ามาไกลถึงเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ตำบลรมณีย์ ซึ่งที่นั่นเป็นชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆ ชายป่าของอำเภอกะปง จังหวัดพังงา วิถีของผู้คนที่เคยพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติก็เปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่หลงลืมและละเลยไม่เห็นคุณค่าของผักพื้นบ้าน ใช้ยาและสารเคมีจนทำให้พืชผักหลายชนิดเริ่มสูญหายไปพร้อมกับภูมิปัญญาในการประกอบอาหารพื้นถิ่น

ปรากฎว่าชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ ในตำบลฯ ทนนิ่งเฉยไม่ได้ จึงได้รวมตัวจัดทำ “โครงการผักพื้นบ้านและผลไม้ตามฤดูกาล” เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักในเรื่องสุขภาพที่พึ่งพิงอยู่กับสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดตลาดผักและผลไม้พื้นบ้านปลอดสารพิษตามฤดูกาลขึ้นในพื้นที่ของชุมชน

ที่สำคัญคือการใช้ต้นทุนเดิมของพื้นที่ที่เป็น “บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์” แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีชื่อเสียงของจังหวัด จัดทำเป็น “ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ” เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสมาชิกที่นอกจากจะทำให้ผักพื้นบ้านหลายสิบชนิดถูกมองเห็น “คุณค่า” เพราะว่ามี “มูลค่า” สามารถจำหน่ายได้แล้ว ยังส่งผลดีต่อ “คุณภาพชีวิต” อีกด้วย

โครงการผักพื้นบ้านและผลไม้ตามฤดูกาลของตำบลรมณีย์ถือเป็นการนำทุนในท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นเครื่องมือให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี และยังช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย

ไปเถอะ กลับบ้านไปกินผักกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม