ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ ที่บ้านรมณีย์

| |
อ่าน : 1,017

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่

ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ ที่บ้านรมณีย์ thaihealth

ฉันได้ยินมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆ ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” เป็นประโยคที่บอกเล่าว่า เมืองไทยในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์มาก ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหน ตำบลใด คนไทยไม่มีวันอด

แต่เมื่อกระแสทุนนิยมหลั่งไหลเข้ามาไกลถึงเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ตำบลรมณีย์ ซึ่งที่นั่นเป็นชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆ ชายป่าของอำเภอกะปง จังหวัดพังงา วิถีของผู้คนที่เคยพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติก็เปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่หลงลืมและละเลยไม่เห็นคุณค่าของผักพื้นบ้าน ใช้ยาและสารเคมีจนทำให้พืชผักหลายชนิดเริ่มสูญหายไปพร้อมกับภูมิปัญญาในการประกอบอาหารพื้นถิ่น

ปรากฎว่าชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ ในตำบลฯ ทนนิ่งเฉยไม่ได้ จึงได้รวมตัวจัดทำ “โครงการผักพื้นบ้านและผลไม้ตามฤดูกาล” เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักในเรื่องสุขภาพที่พึ่งพิงอยู่กับสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดตลาดผักและผลไม้พื้นบ้านปลอดสารพิษตามฤดูกาลขึ้นในพื้นที่ของชุมชน

ที่สำคัญคือการใช้ต้นทุนเดิมของพื้นที่ที่เป็น “บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์” แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีชื่อเสียงของจังหวัด จัดทำเป็น “ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ” เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสมาชิกที่นอกจากจะทำให้ผักพื้นบ้านหลายสิบชนิดถูกมองเห็น “คุณค่า” เพราะว่ามี “มูลค่า” สามารถจำหน่ายได้แล้ว ยังส่งผลดีต่อ “คุณภาพชีวิต” อีกด้วย

โครงการผักพื้นบ้านและผลไม้ตามฤดูกาลของตำบลรมณีย์ถือเป็นการนำทุนในท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นเครื่องมือให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี และยังช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย

ไปเถอะ กลับบ้านไปกินผักกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม