การระงับอัคคีภัย

| |
อ่าน : 2,602

ที่มา : คู่มือป้องกันและระงับอัคคีภัย

การระงับอัคคีภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

อัคคีภัย หรือ ไฟไหม้ นับว่าเป็นภัยใกล้ตัวอีกอย่างหนึ่งที่หากเกิดขึ้นแล้วนั้น สามารถสร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากเรารู้วิธีระงับอัคคีภัยหรือเพลิงไหม้นั้น ก็อาจผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

การระงับอัคคีภัย

1.การกำจัดเชื้อเพลิง  การเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงออกจากกองเพลิง, การตัดทางหนุนเนื่องของเชื้อเพลิง,การแยกวัสดุติดไฟออกเพื่อสะดวกในการดับ

2.การกำจัดออกซิเจน  การลดปริมาณของออกซิเจนในอากาศให้น้อยลง เช่น การฉีดน้ำ หรือสารปกคลุมอื่นๆ เพื่อไปคลุมบริเวณเพลิงไหม้ ทำให้จำนวนออกซิเจนในอากาศมีปริมาณต่ำลง จนไม่เกิดการลุกไหม้

3.การลดอุณหภูมิ การลดความร้อนของวัสดุที่ไหม้ไฟให้ต่ำลง  จนไม่สามารถที่จะถูกไหม้ต่อไปได้  โดยปกติทั่วไปใช้น้ำเป็นตัวลดอุณหภูมิของวัสดุที่ไหม้ไฟ เพราะหาง่าย สะดวก มีค่าใช้จ่ายไม่สูง

ข้อควรระวัง

1.การกำจัดอากาศ  ในห้องทึบ หรือที่แคบ อาจจะขาดอากาศหายใจได้  ซึ่งผู้ดับเพลิงจะต้องระมัดระวังมาก

2.การใช้น้ำอาจเป็นสื่อไฟฟ้า เมื่อน้ำรวมกับสารเคมีบางชนิด เช่น โลหะโซเดียม, โลหะแมกนีเซียม, โพแทสเซียม จะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม